032   Історія та археологія (освітня програма: Історія)

033   Філософія

034   Культурологія

051   Економіка

052   Політологія (освітня програма: Політологія)

053   Психологія

054   Соціологія

061   Журналістика (освітня програма: Журналістика)

061   Журналістика (освітня програма: Зв’язки з громадськістю)

081   Право