Асоціація єврейських організацій та общин України (Ваад України) з 2012 року підтримує студентів, які навчаються за освітнім ступенем маґістра на освітньо-науковій програмі «Юдаїка» в НаУКМА.

 

Метою фінансової підтримки Вааду України є сприяння поглибленню академічних студій з юдаїки в Україні шляхом надання освітніх ґрантів студентам НаУКМА, які:
– навчаються за освітнім ступенем маґістра на освітньо-науковій програмі «Юдаїка»;
– демонструють обґрунтовані очікування успішного навчання за результатами вступних іспитів у НаУКМА;
– успішно виконують освітні вимоги НаУКМА під час навчання на програмі.

 

Навчальний ґрант повністю покриває вартість навчання і оплату за гуртожиток, а також включає щомісячну стипендію (для маґістрантів, які успішно виконують вимоги до навчання на програмі).

 

Критерії для участі в конкурсі для отримання освітнього ґранту:

– вступ на маґістерську програму «Юдаїка»;

– заповнення анкети вступника (щоб отримати анкету, напишіть на MagistJudaica@gmail.com або MagistJudaica@ukma.edu.ua);

– подання мотиваційного листа обсягом 1—2 сторінки;

– демонстрація обґрунтованих очікувань успішного навчання при вступі – високий конкурсний бал за сумою балів усіх вступних іспитів.

 

Навчальні ґранти щороку надаються не більше ніж 10 студентам маґістерської програми «Юдаїка». Студенти, які отримують ґрант, укладають договір із Ваадом України.