Як отримати детальну інформацію про особливості та етапи вступної кампанії в НаУКМА у 2019 році?

Детальну інформацію для вступників розміщено у Правилах прийому до НаУКМА та додатках до них.

Чи є в НаУКМА заочна, вечірня, модульна форми навчання?

Підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів НаУКМА з усіх спеціальностей передбачає денну форму навчання.

За модульною системою відбувається навчання лише на магістерській освітній програмі «Публічне управління та адміністрування».

За якими спеціальностями здійснюється набір на навчання в НаУКМА?

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD), зазначено у додатку 1 до Правил прийому в 2019 році.

Про зміст бакалаврських і магістерських освітніх програм НаУКМА дивись тут.

Анотації навчальних дисциплін, які читають у НаУКМА,  інформацію про професорсько-викладацький склад факультетів і кафедр дивись у довіднику «Могилянські студії».

Більше інформації про НаУКМА, його історію та сьогодення, дивись у нашому «Календарі-довіднику». 

Що таке сертифікатні програми НаУКМА? Хто може на них навчатися?

Опанування сертифікатних програм є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які надає  НаУКМА своїм студентам паралельно з навчанням за обраними спеціальностями. Сертифікатні програми опановуються в межах циклу вибіркових дисциплін та розраховані на кілька років навчання.  Студент, який успішно прослухав сертифікатну програму, отримує відповідний документ – сертифікат.

Для студентів НаУКМА сертифікатні програми є безкоштовними. Особи, які не навчаються в НаУКМА, можуть стати слухачами сертифікатних програм на платній основі.

Інформацію про перелік та зміст сертифікатних програм НаУКМА дивись  тут.

Яка вартість навчання в НаУКМА за кошти фізичних та юридичних осіб? Чи можна вносити плату за навчання частинами?

Вартість одного року навчання в НаУКМА за Договором про надання освітніх послуг для вступників  2019 року дивись тут (бакалаври і магістри). Плата вноситься за семестр (половина річної вартості) або за рік навчання.

Чи може абітурієнт, який вже навчався у НаУКМА чи іншому ВНЗ за державний кошт, знову претендувати на бюджетне місце?

Згідно з чинним законодавством, громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право на повторний вступ (зокрема й до НаУКМА) для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим освітнім ступенем, за умови дотримання Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо:

 • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законодавством;
 • мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати в НаУКМА освітній ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Які стипендії можна отримати в НаУКМА? Яким є порядок їх нарахування і виплати?

Детальну інформацію про стипендійне забезпечення студентів та аспірантів НаУКМА дивись тут.

Як перевестися на навчання до НаУКМА?

Переведення на навчання здійснюється відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів  НаУКМА».

Переведення здійснюється під час канікул і за наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу за відповідним освітнім ступенем, курсом та  спеціальністю. Переведення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

Для того, щоб з’ясувати можливість переведення, студент має звернутися до  деканату  відповідного факультету НаУКМА з академічною довідкою, що містить перелік дисциплін,  прослуханих під час навчання у своєму ВНЗ.

Чи можна поновитися на навчання до НаУКМА?

Особа, яка  була відрахована з НаУКМА або іншого вищого навчального закладу, може поновитися на навчання до НаУКМА відповідно до  «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів  НаУКМА».

Поновлення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

За детальною інформацією щодо процедури поновлення на навчання слід звертатися до деканатів відповідних факультетів НаУКМА.

Чи можуть особи, які вже мають диплом бакалавра (спеціаліста, магістра), здобувати в НаУКМА освіту за тим самим ступенем, але з іншої спеціальності?

Особи, які вже отримали ступінь бакалавра або магістра за кошти державного бюджету, можуть повторно вступити на навчання за тим самим ступенем за кошти фізичних  або юридичних осіб на загальних підставах. Якщо особа отримала певний ступінь освіти за кошти фізичних та юридичних осіб, то вона може отримати цей ступінь вдруге за кошти державного бюджету. Вікових обмежень для вступників не існує.

Чи є в НаУКМА гуртожитки? Де вони розташовані? Якою є вартість проживання?

НаУКМА має 4 гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам.

З «Положенням про студентський гуртожиток НаУКМА» можна ознайомитися тут.

Гуртожитки НаУКМА розташовані за такими адресами:

1) Харківське шосе, 17
2) Вул. Марини Цвєтаєвої, 14-Б
3) Вул. Івана Кудрі, 31-а
4) Смт. Ворзель, вул. Кленова, 6-а.

Студенти першого року навчання бакалаврських програм поселяються в гуртожитках, розташованих у Києві.

Інформацію про терміни та умови поселення абітурієнтів, зарахованих до університету, дивись на сайті НаУКМА у серпні.

Чи є можливість навчання на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання?

Студенти НаУКМА мають змогу отримати дворічну військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На який курс НаУКМА можна вступити після закінчення коледжу?

Вступ до НаУКМА після закінчення коледжу відбувається на перший рік навчання на загальних підставах (за результатами ЗНО).

Чи потрібно завіряти копії документів, які подаються до Приймальної комісії НаУКМА?

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НаУКМА. Копії документів, що посвідчують особу та громадянство,  військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Чи приймаються заяви і документи абітурієнтів від їхніх батьків або інших довірених осіб?

Заяви і документи  подаються абітурієнтом до Приймальної комісії НаУКМА тільки особисто.

Чи потрібно подавати до Приймальної комісії НаУКМА медичну довідку?

Медична довідка не входить до переліку документів, які потрібні при вступі на навчання. Особи, зараховані до складу студентів НаУКМА,  подають її в деканат свого факультету не пізніше 1 вересня. 

За якими спеціальностями здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра, зазначено у додатку 1 до Правил прийому в 2019 році.

Яким спеціальностям підготовки у НаУКМА за освітнім ступенем бакалавра надається особлива підтримка?

Перелік таких спеціальностей визначено у додатку 2 до Правил прийому в 2019 році.

Скільки років триває навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в НаУКМА?

 

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра становить 3 роки 10 місяців.

Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Повний перелік конкурсних предметів,  вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу та мінімальних балів допуску для участі в конкурсі визначено у  додатку 3 до Правил прийому в 2019 році.

За які роки приймаються сертифікати ЗНО для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Згідно з Правилами прийому до НаУКМА у 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Скільки заяв на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра може подати абітурієнт?

На місця державного замовлення у 2019 р. абітурієнт може подати до семи заяв не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Кількість заяв на участь у конкурсному відборі на навчання коштом фізичних та юридичних осіб не обмежена.

У які терміни здійснюється прийом заяв для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Для тих абітурієнтів, які вступають у 2019 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі тільки сертифікатів ЗНО, прийом заяв для участі у конкурсному відборі триває з 10 липня до 22 липня. 

Прийом заяв від абітурієнтів, які мають право на вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра тільки на основі проходження співбесід або складання вступних іспитів у НаУКМА (див. розділ 8 Правил прийому до НаУКМА в 2019 році, розпочинається 10 липня і закінчується 16 липня о 18.00.

Як подати електронну заяву для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в НаУКМА?

Абітурієнти бакалаврських освітніх програм подають заяви в електронній формі, яку заповнюють   у режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua (реєстрація електронних кабінетів триває з  1 липня до  18 год. 00 хв. 22 липня).

Під час реєстрації електронного кабінету абітурієнт має зазначити:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою.

Крім того, абітурієнт має завантажити:

 • скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту;
 • скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу.

У яких випадках вступник на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра може подати до Приймальної комісії НаУКМА паперову заяву?

Прийом паперових заяв і документів здійснюється у Приймальній комісії НаУКМА у таких випадках:

 • якщо абітурієнт має право на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1 відповідно до Правил прийому;
 • за наявності у документах вступника розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві;
 • у разі подання вступником іноземного документа про освіту;
 • у разі подання вступником документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженою довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Заява у паперовій формі подається вступником особисто.

Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • 2 копії документа, що посвідчує особу;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • за наявності – копії документів, які підтверджують право вступника на основі повної загальної середньої освіти на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів відповідно до цих розділу 8 Правил прийому до НаУКМА у 2019 році;
 • згоду на обробку персональних даних. 

 

Чи існують спеціальні умови при вступі на бакалаврські освітні програми НаУКМА?

Детальну інформацію щодо спеціальніх умов вступу на навчання до НаУКМА див. у розділі 8 Правил прийому до НаУКМА в 2019 році.

У які терміни проводяться співбесіди і вступні екзамени для пільгових категорій абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА?

У 2019 році проведення співбесід у НаУКМА  відбувається 17 – 19 липня. Вступні іспити тривають з 17 липня до 22 липня.

Співбесіди та вступні іспити відбуваються за розкладом

Як розраховується конкурсний бал абітурієнтів, які вступають на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

 Порядок розрахунку конкурсного бала абітурієнтів бакалаврських освітніх програм див. у підрозділі 7.1 Правил прийому до НаУКМА у 2019 році.

У які терміни здійснюється виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА?

У 2019 році виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА здійснюється  з 27 липня по 31 липня (18.00).

Коли відбувається зарахування абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА за державним замовленням?

У 2019 році наказ про зарахування абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА за державним замовленням буде оприлюднено 1  серпня (до 12.00). 

У які терміни здійснюється прийом заяв на навчання на бакалаврських програмах за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб?

У 2019 році прийом заяв на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб від вступників, не рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, здійснюється у Приймальній комісії НаУКМА з 27 липня (12.00) до 5 серпня (18.00).

Коли відбувається зарахування абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів?

У 2019 році наказ про зарахування абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів буде оприлюднено 9  серпня (до 18.00).

Які документи потрібно подати до Приймальної комісії НаУКМА на виконання вимог для зарахування?

Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в електронній формі та були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу (мати при собі оригінал);
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (мати при собі оригінал);
 • копію посвідчення про приписку або військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в паперовій формі і були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА: 

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами. 

У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія НаУКМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.

Коли відбувається переведення абітурієнтів, зарахованих на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних, юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів на вакантні місця державного замовлення?

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів здійснюється 9 серпня 2019 року.

Чи мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в НаУКМА абітурієнти, які отримали рекомендацію до зарахування на місце державного замовлення в НаУКМА чи в іншому ВНЗ?

Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються тільки ті особи, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення.

За якими спеціальностями здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня магістра?

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня магістра, зазначено у додатку 1 до Правил прийому в 2019 році.

Скільки років триває навчання для здобуття освітнього ступеня магістра в НаУКМА?

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня магістра становить 1 рік 10 місяців.

Абітурієнти яких магістерських освітніх програм НаУКМА мають скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання складають абітурієнти таких спеціальностей / освітніх програм НаУКМА:

 • 032 «Історія» (освітні програми: «Історія» (спеціалізації: Історія; Юдаїка), «Археологія»);
 • 033 «Філософія»;
 • 034 «Культурологія»;
 • 051 «Економіка»;
 • 052 «Політологія» (освітні програми: «Політологія», «Антикорупційні студії»);
 • 053 «Психологія»,
 • 054 «Соціологія».
 • 061 «Журналістика» (освітні програми: «Журналістика», «Зв’язки з громадськістю»).
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент» (освітні програми: «Менеджмент в охороні здоров’я», «Розвиток бізнесу: управління та консалтинг», «Стратегічне управління»);
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»
 • 113 «Прикладна математика»
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 124 «Системний аналіз»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»

Коли відбуватиметься реєстрація абітурієнтів магістерських програм, які мають складати єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

У 2019 році реєстрація абітурієнтів магістерських програм, які мають складати єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО, триватиме з 13 травня до 3 червня (18.00).

Як відбувається конкурсний відбір на магістерську освітню програму зі спеціальності 081 «Право»?

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» здійснюється за результатами:

 • додаткового фахового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю;
 • єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • єдиного фахового вступного випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест із загальної навчальної правничої компетентності з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2019 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 років. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року.

Особи, звільнені від складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування згідно з п. 4 розділу 8 Правил прийому в 2019 році, можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностю 081 «Право» за результатами вступних випробувань у НаУКМА.

Коли відбуватиметься реєстрація абітурієнтів магістерської програми НаУКМА за спеціальністю 081 «Право», які мають складати єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

У 2019 році реєстрація абітурієнтів магістерської програми за спеціальністю 081 «Право», які мають складати єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО, триватиме з 13 травня до 3 червня (18.00).

Які категорії абітурієнтів магістерських освітніх програм, де передбачено конкурсний відбір з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО, мають змогу скласти відповідні вступні іспити та випробування в НаУКМА?

Право брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 032 «Історія» (освітні програми: «Історія» (спеціалізації: Історія; Юдаїка), «Археологія»), 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія» (освітні програми: «Політологія», «Антикорупційні студії»), 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика» (освітні програми: «Журналістика», «Зв’язки з громадськістю»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» (освітні програми: «Менеджмент в охороні здоров’я», «Розвиток бізнесу: управління та консалтинг», «Стратегічне управління»), 075 «Маркетинг», 081 «Право»,  113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 281 «Публічне управління та адміністрування» за результатами вступних випробувань у НаУКМА в 2019 році мають абітурієнти:

 • які не можуть взяти участь у єдиному вступному іспиті з іноземної мови та єдиному фаховому вступному випробуванні з права та загальних навчальних правничих компетентностей через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • які потребують створення інших особливих умов вступних випробувань, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року.
 • конкурсний відбір для вступу на навчання виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування» може здійснюватися за результатами додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю, вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, що проводяться в НаУКМА.

У які терміни відбувається прийом заяв і документів на участь у конкурсному відборі при вступі на навчання до НаУКМА для здобуття освітнього ступеня магістра?

У 2019 році прийом заяв і документів абітурієнтів магістерських програм  НаУКМА відбувається в такі терміни:

10 липня – 23 липня

 • для осіб, які вступають на навчання за спеціальністю 081 «Право» на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування;
 • для вступників на навчання за спеціальностями: 032 «Історія» (освітні програми: «Історія» (спеціалізації: Історія; Юдаїка), «Археологія»), 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія» (освітні програми: «Політологія», «Антикорупційні студії»), 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика» (освітні програми: «Журналістика», «Зв’язки з громадськістю»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» (освітні програми: «Менеджмент в охороні здоров’я», «Розвиток бізнесу: управління та консалтинг», «Стратегічне управління»), 075 «Маркетинг», 113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 281 «Публічне управління та адміністрування», які вступають на навчання на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування в НаУКМА;

10 липня – 23 липня 

 • для абітурієнтів решти магістерських освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання до НаУКМА.

Скільки заяв на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра може подати абітурієнт?

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра можуть подати до п’яти заяв на місця державного   замовлення. Кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що фінансуються коштом фізичних та/або юридичних осіб, не обмежена.

Як подати заяву на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра?

Абітурієнти магістерських освітніх програм НаУКМА з  усіх спеціальностей, зазначених у додатку 1 до Правил прийому в 2019 році, крім   спеціальності 081 «Право», подають заяви у паперовій формі.

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 081 «Право», подають заяви в електронній формі. Ця категорія вступників може подати заяву у паперовій формі до Приймальної комісії НаУКМА тільки у  випадках, передбачених Правилами прийому до НаУКМА у 2019 році, а саме:

 • для реалізації права на вступ за іспитами відповідно до п. 4 розділу 8 Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві у документах вступника;
 • у разі подання іноземного документа про здобутий ступінь вищої освіти;
 • у разі подання документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), відомості про який відсутні в Єдиній базі (документ, виданий до запровадження реєстрації документів про вищу освіту в Єдиній базі,  документ,  виданий вищим військовим навчальним закладом,  закладом вищої освіти  із специфічними умовами навчання, військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти; диплом про перепідготовку тощо);
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії.

Які документи подаються до Приймальної комісії НаУКМА при вступі на навчання за освітнім ступенем магістра?

Разом із заявою про участь у конкурсному відборі абітурієнти магістерських програм особисто подають до Приймальної комісії НаУКМА:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2 примірники);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);
 • для військовозобов’язаних – копію посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (1 примірник);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • творчий доробок – для вступу на освітню програму «Журналістика»;
 • мотиваційну презентацію – для вступу на освітню програму «Публічне управління та адміністрування»
 • дослідницьку пропозицію – для вступу на освітню програму «Соціологія»
 • пропозицію практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я в письмовій формі – для вступу на освітню програму «Менеджмент в охороні здоров’я»

Копії документів приймаються тільки за умови пред’явлення оригіналів.

Вимоги щодо змісту та оформлення творчого доробку, мотиваційної презентації, дослідницької пропозиції та пропозиції практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я розміщено  у програмах фахових вступних випробувань на відповідні освітні програми  (дивись у розділі «Вступ на магістерські програми»).

У якому випадку абітурієнти магістерських освітніх програм НаУКМА повинні складати додаткове фахове вступне випробування?

Додаткове вступне випробування з обраної спеціальності складають особи, які вступають на навчання до НаУКМА для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю.

У які терміни відбуваються додаткові фахові вступні випробування абітурієнтів магістерських програм НаУКМА?

З 27 травня до 31 травня 2019 року додаткові фахові  випробування в НаУКМА проводяться (за відповідним розкладом) для абітурієнтів таких спеціальностей / освітніх програм:

 • 032 «Історія» (освітні програми: «Історія» (спеціалізації: Історія; Юдаїка), «Археологія»);
 • 033 «Філософія»;
 • 034 «Культурологія»;
 • 051 «Економіка»;
 • 052 «Політологія» (освітні програми: «Політологія», «Антикорупційні студії»);
 • 053 «Психологія»,
 • 054 «Соціологія».
 • 061 «Журналістика» (освітні програми: «Журналістика», «Зв’язки з громадськістю»).
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент» (освітні програми: «Менеджмент в охороні здоров’я», «Розвиток бізнесу: управління та консалтинг», «Стратегічне управління»);
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»
 • 113 «Прикладна математика»
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 124 «Системний аналіз»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»

Абітурієнти решти магістерських програм НаУКМА, для яких передбачені додаткові фахові вступні випробування, складатимуть їх з  29 липня по 2 серпня 2019 року (за відповідним розкладом).

Коли відбудеться єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Основну сесію єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови призначено на 2 липня 2019 року.

Коли відбудеться єдине фахове вступне випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Основну сесію єдиного фахового вступного  випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей призначено на 4 липня 2019 року.

Коли відбудеться вступний іспит з іноземної мови в НаУКМА для пільгових категорій абітурієнтів тих спеціальностей, для яких передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Вступний іспит з іноземної мови в НаУКМА  для пільгових категорій абітурієнтів тих спеціальностей, для яких передбачено складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО, відбудеться в один день із проведенням єдиного фахового вступного іспиту – 2 липня 2019 року.

Коли відбудеться вступне фахове випробування в НаУКМА для абітурієнтів, які братимуть участь у конкурсному відборі за спеціальністю 081 «Право»?

Вступне фахове випробування в НаУКМА за спеціальністю 081 «Право» для категорій абітурієнтів, зазначених у п. 4 розділу 8 Правил прийому в 2019 році, відбудеться в один день із проведенням єдиного фахового вступного випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей – 4 липня 2019 року.

Коли відбуватимуться вступні випробування з іноземної мови та фаху для абітурієнтів тих магістерських програм НаУКМА, для яких не передбачено складання іспитів з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Вступні випробування з іноземної мови та фаху для абітурієнтів магістерських програм НаУКМА, для яких не передбачено складання іспитів з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО, відбуватимуться з 5 серпня до 9 серпня 2019 року.

За якою програмою відбуватиметься єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Єдиний вступний іспит передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту) з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови.

Дивись зазначені Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов  на нашому сайті у розділі: Для вступників на магістерські програми (Програми вступних випробувань)

За якою програмою відбуватиметься єдине фахове вступне випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить два блоки тестових завдань:

1) тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення;

2) тест з восьми базових правничих дисциплін, що включає конституційне право України, адміністративне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародних захист прав людини;

Тестові завдання першого  блоку укладаються відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409 (див. у розділі: Для вступників на магістерські програми (Програми вступних випробувань)). 

За якими програмами відбуватимуться фахові та додаткові фахові вступні випробування в НаУКМА?

Програми фахових і додаткових фахових випробувань, які відбуватимуться у НаУКМА, дивись  на нашому сайті у розділі: Для вступників на магістерські програми (Програми вступних випробувань).

Чи звільняються від проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО особи, які мають дійсні сертифікати міжнародних іспитів з іноземних мов?

Абітурієнти магістерських освітніх програм, для яких у 2019 році передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО, мають скласти його незалежно від наявності в них дійсних сертифікатів міжнародних іспитів з іноземних мов.

Чи зараховуються сертифікати міжнародних іспитів з іноземних мов вступникам на магістерські освітні програми НаУКМА, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Абітурієнтам магістерських освітніх програм НаУКМА, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО та  які  підтвердили свій рівень знання іноземних мов дійсними сертифікатами не нижче рівня B1, вступне випробування  з іноземної мови, за умови подання відповідної заяви у Приймальній комісії НаУКМА,  зараховується автоматично з результатом «склав».

До розгляду приймаються дійсні сертифікати з англійської (TOEFL; IELTS;  Cambridge English Language Assessment;  сертифікат НаУКМА «Англійська мова за професійним спрямуванням»), німецької (TestDaF; Goethe-Zertifikat), французької (DELF, DALF, TCF TOUT PUBLIC), іспанської (DELE) мов. Рішення про зарахування відповідних сертифікатів ухвалює предметна комісія з іноземної мови.