Як отримати детальну інформацію про особливості та етапи вступної кампанії в НаУКМА у 2021 році?

Детальну інформацію для вступників розміщено у Правилах прийому до НаУКМА та додатках до них.

Чи є в НаУКМА заочна, вечірня, модульна форми навчання?

Підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів НаУКМА з усіх спеціальностей передбачає денну форму навчання.

За модульною системою відбувається навчання лише на магістерській освітній програмі «Публічне управління та адміністрування».

За якими спеціальностями здійснюється набір на навчання в НаУКМА?

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD), зазначено у додатку 1 до Правил прийому в 2021 році.

Про зміст бакалаврських і магістерських освітніх програм НаУКМА дивись тут.

Анотації навчальних дисциплін, які читають у НаУКМА,  інформацію про професорсько-викладацький склад факультетів і кафедр дивись у довіднику «Могилянські студії».

Більше інформації про НаУКМА, його історію та сьогодення, дивись у нашому «Календарі-довіднику». 

Що таке сертифікатні програми НаУКМА? Хто може на них навчатися?

Опанування сертифікатних програм є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які надає  НаУКМА своїм студентам паралельно з навчанням за обраними спеціальностями. Сертифікатні програми опановуються в межах циклу вибіркових дисциплін та розраховані на кілька років навчання.  Студент, який успішно прослухав сертифікатну програму, отримує відповідний документ – сертифікат.

Для студентів НаУКМА сертифікатні програми є безкоштовними. Особи, які не навчаються в НаУКМА, можуть стати слухачами сертифікатних програм на платній основі.

Інформацію про перелік та зміст сертифікатних програм НаУКМА дивись  тут.

Яка вартість навчання в НаУКМА за кошти фізичних та юридичних осіб? Чи можна вносити плату за навчання частинами?

Вартість одного року навчання в НаУКМА за Договором про надання освітніх послуг для вступників  2020 року дивись тут (бакалаври і магістри). Плата вноситься за семестр (половина річної вартості) або за рік навчання.

Чи може абітурієнт, який вже навчався у НаУКМА чи іншому ВНЗ за державний кошт, знову претендувати на бюджетне місце?

Згідно з чинним законодавством, громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право на повторний вступ (зокрема й до НаУКМА) для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим освітнім ступенем, за умови дотримання Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо:

 • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законодавством;
 • мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати в НаУКМА освітній ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Які стипендії можна отримати в НаУКМА? Яким є порядок їх нарахування і виплати?

Детальну інформацію про стипендійне забезпечення студентів та аспірантів НаУКМА дивись тут.

Як перевестися на навчання до НаУКМА?

Переведення на навчання здійснюється відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів  НаУКМА».

Переведення здійснюється під час канікул і за наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу за відповідним освітнім ступенем, курсом та  спеціальністю. Переведення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

Для того, щоб з’ясувати можливість переведення, студент має звернутися до  деканату  відповідного факультету НаУКМА з академічною довідкою, що містить перелік дисциплін,  прослуханих під час навчання у своєму ВНЗ.

Чи можна поновитися на навчання до НаУКМА?

Особа, яка  була відрахована з НаУКМА або іншого вищого навчального закладу, може поновитися на навчання до НаУКМА відповідно до  «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів  НаУКМА».

Поновлення студентів на перший рік навчання (перший курс) заборонено законодавством.

За детальною інформацією щодо процедури поновлення на навчання слід звертатися до деканатів відповідних факультетів НаУКМА.

Чи можуть особи, які вже мають диплом бакалавра (спеціаліста, магістра), здобувати в НаУКМА освіту за тим самим ступенем, але з іншої спеціальності?

Особи, які вже отримали ступінь бакалавра або магістра за кошти державного бюджету, можуть повторно вступити на навчання за тим самим ступенем за кошти фізичних  або юридичних осіб на загальних підставах. Якщо особа отримала певний ступінь освіти за кошти фізичних та юридичних осіб, то вона може отримати цей ступінь вдруге за кошти державного бюджету. Вікових обмежень для вступників не існує.

Чи є в НаУКМА гуртожитки? Де вони розташовані? Якою є вартість проживання?

НаУКМА має 4 гуртожитки блочно-коридорного типу, які відповідають санітарним нормам.

Гуртожитки НаУКМА розташовані за такими адресами:

1) Харківське шосе, 17
2) Вул. Марини Цвєтаєвої, 14-Б
3) Вул. Івана Кудрі, 31-а
4) Смт. Ворзель, вул. Кленова, 6-а.

Студенти першого року навчання бакалаврських програм поселяються в гуртожитках, розташованих у Києві.

Інформацію про терміни та умови поселення абітурієнтів, зарахованих до університету, дивись на сайті НаУКМА у серпні.

Детальніша інформація про гуртожитки

Чи є можливість навчання на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання?

Студенти НаУКМА мають змогу отримати дворічну військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
та Національного університету оборони України імені  Івана  Черняховського.

На який курс НаУКМА можна вступити після закінчення коледжу?

Вступ до НаУКМА після закінчення коледжу відбувається на перший рік навчання на загальних підставах (за результатами ЗНО).

Чи потрібно завіряти копії документів, які подаються до Приймальної комісії НаУКМА?

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НаУКМА. Копії документів, що посвідчують особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Чи приймаються заяви і документи абітурієнтів від їхніх батьків або інших довірених осіб?

Заяви і документи  подаються абітурієнтом до Приймальної комісії НаУКМА тільки особисто.

Чи потрібно подавати до Приймальної комісії НаУКМА медичну довідку?

Медична довідка не входить до переліку документів, які потрібні при вступі на навчання. Особи, зараховані до складу студентів НаУКМА,  подають її в деканат свого факультету не пізніше 1 вересня. 

Для вступників з Донбасу та Криму

Який матеріально-технічний стан НаУКМА?

За якими спеціальностями здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра, зазначено у додатку 1 до Правил прийому в 2021 році.

Яким спеціальностям підготовки у НаУКМА за освітнім ступенем бакалавра надається особлива підтримка?

Перелік таких спеціальностей визначено у додатку 2 до Правил прийому в 2021 році.

Скільки років триває навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в НаУКМА?

 

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра становить 3 роки 10 місяців.

Які сертифікати ЗНО потрібні для вступу на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Повний перелік конкурсних предметів,  вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу та мінімальних балів допуску для участі в конкурсі визначено у  додатку 3 до Правил прийому в 2021 році.

За які роки приймаються сертифікати ЗНО для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Згідно з Правилами прийому до НаУКМА у 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Скільки заяв на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра може подати абітурієнт?

На місця державного замовлення у 2021 р. абітурієнт може подати до п’яти заяв на п’ять спеціальностей та до тридцяти заяв на участь у конкурсному відборі на навчання коштом фізичних та юридичних осіб.

У які терміни здійснюється прийом заяв для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів починається 01 липня. Прийом заяв і документів від вступників, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з 14 липня до 18:00 23 липня.

Як подати електронну заяву для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в НаУКМА?

Вступники бакалаврських освітніх програм подають заяви в електронній формі, яку заповнюють у режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua .

Під час реєстрації електронного кабінету вступник має зазначити:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер свідоцтва про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного свідоцтва, обчислений за 12-бальною шкалою.

Крім того, вступник має завантажити:

 • скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту;
 • скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу.

У яких випадках вступник на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра може подати до Приймальної комісії НаУКМА паперову заяву?

Прийом паперових заяв і документів здійснюється у Приймальній комісії НаУКМА у таких випадках:

 • якщо абітурієнт має право на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1 відповідно до Правил прийому;
 • за наявності у документах вступника розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві;
 • у разі подання вступником іноземного документа про освіту;
 • у разі подання вступником документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженою довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти. 

Заява у паперовій формі подається вступником особисто.

Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • 2 копії документа, що посвідчує особу;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • за наявності – копії документів, які підтверджують право вступника на основі повної загальної середньої освіти на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів відповідно до цих розділу VIII Правил прийому до НаУКМА у 2021 році;
 • згоду на обробку персональних даних. 

 

Чи існують спеціальні умови при вступі на бакалаврські освітні програми НаУКМА?

Детальну інформацію щодо спеціальніх умов вступу на навчання до НаУКМА див. у розділі VIII Правил прийому до НаУКМА в 2021 році.

У які терміни проводяться співбесіди і вступні екзамени для пільгових категорій абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА?

23 червня – 02 липня Реєстрація для участі у вступних іспитах (для осіб, зазначених в п.п.3-7 розділу VIII Правил прийому)

 

05 липня – 13 липня Проведення вступних іспитів (для осіб, зазначених в п.п.3-7 розділу VIII Правил прийому)

 

14 липня – 16 липня Прийом заяв і документів від вступників, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів в НаУКМА

 

17 липня – 19 липня Проведення співбесід в НаУКМА (для осіб, зазначених в п.2 розділу VIII Правил прийому)

Як розраховується конкурсний бал абітурієнтів, які вступають на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня бакалавра?

 Порядок розрахунку конкурсного бала абітурієнтів бакалаврських освітніх програм див. у підрозділі 7.1 Правил прийому до НаУКМА у 2021 році.

У які терміни здійснюється виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА?

28 липня Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

 

28 липня з 15:00 –

02 серпня до 18:00

Виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням (подача оригіналів документів)

Коли відбувається зарахування абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА за державним замовленням?

09 серпня Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

У які терміни здійснюється прийом заяв на навчання на бакалаврських програмах за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб?

28 липня з 15:00 –

12 серпня до 17:00

Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подача оригіналів документів)

 

10 серпня Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Коли відбувається зарахування абітурієнтів бакалаврських освітніх програм НаУКМА на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів?

13 серпня 15:00 Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Які документи потрібно подати до Приймальної комісії НаУКМА на виконання вимог для зарахування?

Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в електронній формі та були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу (мати при собі оригінал);
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (мати при собі оригінал);
 • копію посвідчення про приписку або військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в паперовій формі і були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА: 

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами. 

У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія НаУКМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.

Коли відбувається переведення абітурієнтів, зарахованих на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних, юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів на вакантні місця державного замовлення?

до 19 серпня Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Правил прийому)

Чи мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в НаУКМА абітурієнти, які отримали рекомендацію до зарахування на місце державного замовлення в НаУКМА чи в іншому ВНЗ?

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

За якими спеціальностями здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня магістра?

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється набір на навчання в НаУКМА для здобуття освітнього ступеня магістра, зазначено у додатку 1 до Правил прийому в 2021 році.

Скільки років триває навчання для здобуття освітнього ступеня магістра в НаУКМА?

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня магістра становить 1 рік 10 місяців.

Абітурієнти яких магістерських освітніх програм НаУКМА мають скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання складають абітурієнти всіх спеціальностей / освітньо-наукових програм НаУКМА.

Як відбувається реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ?

Процедуру реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ покроково можна подивитись тут https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

Електронна пошта приймальної комісії: vstup@ukma.edu.ua

Як відбувається конкурсний відбір на магістерську освітню програму зі спеціальності 081 «Право»?

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» здійснюється за результатами:

 • єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • єдиного фахового вступного випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест із загальної навчальної правничої компетентності з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2021 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування складеного у рік вступу. Оцінки з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської) приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років.

Особи, звільнені від складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування згідно з п. 15 розділу VIII Правил прийому в 2021 році, можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за результатами вступних випробувань у НаУКМА.

Коли відбуватиметься реєстрація абітурієнтів магістерської програми НаУКМА за спеціальністю 081 «Право», які мають складати єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

11 травня –

03 червня до 18:00

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування права і загальних навчальних правничих компетентностей

Коли відбувається реєстрація на складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступників на магістерські програми?

11 травня –

03 червня до 18:00

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

Які категорії абітурієнтів магістерських освітніх програм, де передбачено конкурсний відбір з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО, мають змогу скласти відповідні вступні іспити та випробування в НаУКМА?

іспити та випробування в НаУКМА?

Право брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра в НаУКМА в 2021 році мають абітурієнти:

 • які не можуть взяти участь у єдиному вступному іспиті з іноземної мови та єдиному фаховому вступному випробуванні з права та загальних навчальних правничих компетентностей через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • які потребують створення інших особливих умов вступних випробувань, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з  01 квітня 2021 року.

Вступне випробування для цих категорій осіб проводиться в НаУКМА за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти, одночасно з єдиним вступним іспитом.

 • конкурсний відбір для вступу на навчання виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями (крім спеціальності “081 Право”)  може здійснюватися за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, що проводяться в НаУКМА.

У які терміни відбувається прийом заяв і документів на участь у конкурсному відборі при вступі на навчання до НаУКМА для здобуття освітнього ступеня магістра?

з 01 липня

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів

15 липня –

23 липня до 18:00

Прийом заяв і документів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами ЄВІ та ЄФВВ

15 липня –

22 липня до 18:00

Прийом заяв і документів для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб і беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з англійської мови в НаУКМА

Скільки заяв на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра може подати абітурієнт?

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що фінансуються коштом фізичних та/або юридичних осіб, не обмежена.

Як подати заяву на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра?

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма спеціальностями, зазначеними у додатку 1 до цих Правил, подають заяви в електронній  формі на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

В паперовій формі подають заяви в таких випадках:

– для реалізації права на вступ за результатами вступного іспиту з іноземної мови та/або квотою для іноземців відповідно до цих Правил;

– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

– для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;

– за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, імʼя, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

– у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО   ;

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Якщо програмою фахового випробування вимагається подання робіт для розгляду фаховими комісіями, то вступник приносить по 3 екземпляри на фаховий вступний іспит:

 • творчий доробок – для вступу на освітню програму «Журналістика»;
 • мотиваційну презентацію – для вступу на освітні програми «Публічне управління та адміністрування» та «Комунікації в демократичному врядуванні»
 • лист про наміри – для вступу на освітню програму «Соціологія»
 • пропозицію практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я в письмовій формі – для вступу на освітню програму «Менеджмент в охороні здоров’я»

Вимоги щодо змісту та оформлення творчого доробку, мотиваційної презентації, дослідницької пропозиції та пропозиції практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я розміщено  у програмах фахових вступних випробувань на відповідні освітні програми  (дивись у розділі «Вступ на магістерські програми»).

Які документи треба подати в Приймальну комісію на виконання вимог для зарахування?

Вступники в НаУКМА, які подавали заяви в електронній формі та були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА:

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу (мати при собі оригінал);
 • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (мати при собі оригінал);
 • копію посвідчення про приписку або військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в паперовій формі і були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА: 

 • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
 • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами. 

У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія НаУКМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.

Коли відбудеться єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня

Коли відбудеться єдине фахове вступне випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 02 липня

Коли відбудеться вступний іспит з іноземної мови в НаУКМА вступників, які мають підстави для складання вступного іспиту з іноземної мови в НАУКМА?

23 липня – проведення вступного іспиту з англійської мови для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і вступають на навчання за  рахунок коштів фізичних  та/або юридичних осіб

За якою програмою відбуватиметься єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Єдиний вступний іспит передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту) з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови.

Дивись зазначені Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов тут

За якою програмою відбуватиметься єдине фахове вступне випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО?

Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить два блоки тестових завдань:

1) тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення;

2) тест з восьми базових правничих дисциплін, що включає конституційне право України, адміністративне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародних захист прав людини;

Тестові завдання першого  блоку укладаються відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409 (див. у розділі: Для вступників на магістерські програми (Програми вступних випробувань)). 

За якими програмами відбуватимуться фахові вступні випробування в НаУКМА?

Програми фахових  випробувань, які відбуватимуться у НаУКМА, дивись  на нашому сайті у розділі: Для вступників на магістерські програми (Програми вступних випробувань).

Чи звільняються від проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО особи, які мають дійсні сертифікати міжнародних іспитів з іноземних мов?

Абітурієнти магістерських освітніх програм, для яких передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО, мають скласти його незалежно від наявності в них дійсних сертифікатів міжнародних іспитів з іноземних мов.