ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

З 01 липня Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
13 липня – 22 липня о 18:00 Прийом заяв і документів від вступників, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
13 липня – 16 липня о 18:00 Прийом заяв і документів від вступників, які вступають на основі співбесід або вступних іспитів у НаУКМА (для категорій, зазначених у пп. 2–6 розділу VIII «Особливі умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання )
16 липня ‒ 18 липня Проведення співбесід у НаУКМА (для категорій, зазначених у п. 2 розділу VIII «Особливі умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання )
17 липня ‒ 22 липня Проведення вступних іспитів у НаУКМА (для категорій, зазначених у пп. 3–6 розділу VIII «Особливі умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання )
20 липня до 12:00 Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід (для категорій, зазначених у п. 2 розділу VIII «Особливі умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання )
22 липня до 10:00 Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими за результатами співбесід на місця державного замовлення (для категорій, зазначених у п. 2 розділу VIII «Особливі умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання )
22 липня до 15:00 Зарахування вступників, рекомендованих на місця державного замовленням за результатами співбесід (для категорій, зазначених у п. 2 розділу VIII «Особливі умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання )
27 липня до 12:00 Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням
З 27 липня 13:00 по 31 липня до 18:00 Виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням вступниками, рекомендованими до зарахування (подача оригіналів документів)
01 серпня до 12:00 Зарахування вступників на навчання за державним замовленням
 

27 липня о 15:00

Початок прийому заяв на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб від вступників, не рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням
05 серпня до 18:00 Закінчення строків виконання вимог для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
06 серпня до 18:00 Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
До 08 серпня 18:00 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти
 

до 30 вересня

 

Дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії)

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ТА  ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

08 квітня – 16 липня Прийом заяв і документів вступників
17 – 22 липня Проведення вступних співбесід
02 – 05 серпня – на визначену кількість місць для зарахування іноземців та осіб без громадянства за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Не пізніше 05 серпня – для зарахування інших категорій іноземців та осіб без громадянства

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
До 30 вересня Дозарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць)