Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного   замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

 

Кількість заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця, що фінансуються коштом фізичних та/або юридичних осіб, не обмежена.

 

12 – 26 липня 2018 р.

 

Прийом електронних заяв вступників.

 

Як подати електронну заяву дивись тут і тут 

 

12 – 20 липня 2018 р.

 

Прийом паперових заяв і документів абітурієнтів, які вступають до НаУКМА:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у НаУКМА та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно до Правил прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту й у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

 

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • документів, які підтверджують право вступника на основі повної загальної середньої освіти на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 відповідно до цих розділу 7 Правил прийому до НаУКМА у 2018 р. (за наявності);
 • довідки про реєстрацію місця проживання (для осіб, які претендують на отримання сільського коефіцієнта)

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • по 2 копії – документа, що посвідчує особу; довідки про присвоєння індивідуального податкового номера; документів, які підтверджують право вступника на основі повної загальної середньої освіти на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1);
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію довідки про реєстрацію місця проживання (для осіб, які претендують на отримання сільського коефіцієнта);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;