Факультет гуманітарних наук


032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035.01 Філологія(українська мова та література)

Освітня програма:
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)
Освітня програма:

Факультет економічних наук

 

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

 

Факультет інформатики

 

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

 

Факультет правничих наук

 

081 Право

 

Факультет природничих наук

 

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

 

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

231 Соціальна робота

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії