Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в електронній формі та були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА:

  • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;
  • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами;
  • 2 копії документа, що посвідчує особу (мати при собі оригінал); В разі наявності ID-картки, при собі треба мати витяг про місце проживання та його дві копії.
  • 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (мати при собі оригінал);
  • копію посвідчення про приписку або військового квитка (для військовозобов’язаних);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

Абітурієнти НаУКМА, які подавали заяви в паперовій формі і були рекомендовані для зарахування на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб,  мають  особисто подати до Приймальної комісії НаУКМА: 

  • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додаток до нього та по одній копії цих документів;
  • оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та роздруківку з отриманими балами;
  • укласти договір про навчання між НаУКМА та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія НаУКМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.