Національний університет «Києво-Могилянська академія»

оголошує додатковий набір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістр за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на такі освітньо-наукові програми:

Факультет гуманітарних наук

032   Історія та археологія

Освітньо-наукові програми:

Історія                               

Юдаїка                            

Археологія                       

033   Філософія                                                    

034   Культурологія                                              

035   Філологія

Освітньо-наукові програми:

Теорія, історія літератури  та  компаративістика

Теорія, історія мови та компаративістика

Мова (англійська й українська) та комунікації

Факультет економічних наук

051  Економіка                                                              

072  Фінанси, банківська справа та страхування

073  Менеджмент

Освітньо-наукові програми:

Розвиток бізнесу: управління та консалтинг 

Управління енергоефективністю

075  Маркетинг

Факультет соціальних наук та соціальних технологій

052   Політологія

Освітньо-наукові програми:

Політологія                 

Антикорупційні студії

053   Психологія                                     

061   Журналістика

Освітньо-наукова програма:          

Зв’язки з громадськістю           

073   Менеджмент в охороні здоров’я

231    Соціальна робота

Факультет правничих наук                       

281   Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукові програми:

Публічне управління та адміністрування

Комунікації в демократичному врядуванні

Факультет природничих наук

091   Біологія

Освітньо-наукові програми:  

Молекулярна біологія

Лабораторна діагностика біолог. систем 

101    Екологія

102    Хімія                                   

104    Фізика та астрономія

Освітньо-наукові програма:  

Фізика (теоретична фізика)

Факультет  інформатики

113   Прикладна математика

121   Інженерія програмного забезпечення

122   Комп’ютерні науки

124   Системний аналіз

 

ЕТАПИ ДОДАТКОВОГО НАБОРУ В МАГІСТРАТУРУ

 

14 вересня – 24 вересня – подача документів на вступ

19 вересня   – спеціальна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО

25 вересня – проведення вступного іспиту з англійської мови (для вступників на основі диплому спеціаліста або магістра)

28 вересня – 29 вересня – проведення фахових вступних випробувань

30 вересня – зарахування на навчання