ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «Право»

(2018 рік)

 

 

14 травня – 05 червня до 1800

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

 

14 травня – 05 червня до 2400

Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів

 

14 травня – 31 травня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

 

02 липня – 09 липня

Прийом заяв і документів від абітурієнтів, які складають вступні іспити в  НаУКМА

 

02 липня ‒ 26 липня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

 

11 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного вступного іспиту в НаУКМА

 

13 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного  випробування та проведення відповідного вступного випробування в НаУКМА

 

до 13 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

 

18 серпня о 1800

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування абітурієнтами, рекомендованими до зарахування за державним замовленням

 

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування абітурієнтами, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

20 серпня до 1800

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

 

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

 

 

до 30 вересня

Дозарахування  на навчання (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

 

 

 

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

032 «Історія», 033 «Філософія»,  034 «Культурологія»,

051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія»,

054 «Соціологія», 061 «Журналістика»

 

(2018 рік)

 

 

14 травня – 05 червня до 1800

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

 

 

14 травня – 05 червня до 2400

Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів

 

 

14 травня – 31 травня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

 

 

02 липня – 09 липня

Прийом заяв і документів від абітурієнтів, які складають вступні іспити в  НаУКМА

 

 

02 липня ‒ 26 липня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

 

11 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного вступного іспиту в НаУКМА

 

2 липня – 29 липня

Проведення фахових вступних випробувань у НаУКМА

 

до 13 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

 

18 серпня о 1800

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування абітурієнтами, рекомендованими до зарахування за державним замовленням

 

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування абітурієнтами, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

 

20 серпня до 1200

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

 

20 серпня до 1800

 

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

 

до 30 вересня

Дозарахування  на навчання (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035.01 «Філологія»

 

ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ:

 

07 «Управління та адміністрування», 09 «Біологія»,

10 «Природничі науки», 11 «Математика та статистика»,

12 «Інформаційні технології», 23 «Соціальна робота»,

281 «Публічне управління та адміністрування»

 

(2018 рік)

 

 

12 липня ‒ 26 липня до 1800

Прийом заяв і документів вступників для участі в конкурсному відборі

 

27 липня – 31 липня

Складання додаткових фахових випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

 

1 серпня – 8 серпня

Проведення вступних випробувань з іноземної мови та фаху

 

10 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

 

Початок прийому заяв на навчання за  рахунок коштів  фізичних та юридичних осіб

 

14 серпня о 1800

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування абітурієнтами, рекомендованими до зарахування за державним замовленням

 

 

15 серпня до 1800

Зарахування вступників за державним замовленням

 

 

16 серпня

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування абітурієнтами, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

 

17 серпня

Зарахування на навчання  за  рахунок коштів  фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

 

до 30 вересня

Дозарахування на навчання (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ТА  ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

02 квітня – 26 липня

Прийом заяв і документів вступників

 

не пізніше 8 серпня

Проведення вступних співбесід

 

не пізніше 20 серпня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

 

до 30 вересня

Дозарахування  на навчання (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів