06 травня – 03 червня до 18:00 Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
25 травня – 29 травня Складання додаткових фахових вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
17 червня – 25 червня Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів у НаУКМА (для категорій, зазначених у пункті 4 розділу VIII «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання)
01 липня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного іспиту в НаУКМА
10 липня – 23 липня Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного випробування з іноземної мови та фахового вступного випробування
22 липня – 23 липня Складання додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які з поважних причин пропустили додаткові фахові випробування у травні (за рішенням Приймальної комісії, за наявності документально підтверджених поважних причин пропуску)
24 липня – 25 липня Проведення фахових вступних випробувань у НаУКМА

 

Не пізніше 05 серпня Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням.
З 05 серпня о 12:00 Початок виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням.
10 серпня до 18:00 Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням.
11 серпня до 12:00 Наказ про зарахування за державним замовленням

 

З 05 серпня о 12:00 Початок прийому заяв на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб від вступників, не рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням.

 

12 серпня о 17:00 Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів.

 

14 серпня до 15:00 Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
 

З 1 вересня до 30 листопада

 

Дозарахування на навчання  за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії).
06 травня – 03 червня до 18:00 Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
25 травня – 29 травня Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
17 червня – 25 червня Прийом заяв і документів вступників, які складають вступні іспити в НаУКМА (для категорій, зазначених у пункті 4 розділу VIII «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання)
06 липня – 22 липня Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
01 липня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного вступного іспиту в НаУКМА
03 липня Основна сесія єдиного фахового вступного  випробування та проведення відповідного вступного випробування в НаУКМА
Не пізніше 05 серпня Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
З 05 серпня з 12:00  Початок виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням
10 серпня до 18:00 Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням
11 серпня до 12:00 Зарахування вступників на навчання за державним замовленням
З 05 серпня з 12:00 Початок прийому заяв на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб від вступників, не рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням
12 серпня о 17:00 Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
14 серпня до 15:00 Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
до 30 вересня

 

Дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії)
08 квітня – 22 липня Прийом заяв і документів вступників на програми з українською мовою навчання
08 квітня – 20 вересня Прийом заяв і документів вступників на програми з англійською мовою навчання
03 – 07 червня Проведення вступних співбесід  І набір

 

17 – 31 липня Проведення вступних співбесід  ІІ набір

 

12  – 13 серпня  Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на визначену кількість місць для зарахування іноземців та осіб без громадянства на програми з українською мовою навчання
12 –  13 серпня Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб інших категорій іноземців та осіб без громадянства на програми з українською мовою навчання
08 червня – 30 вересня  Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб іноземців та осіб без громадянства на програми з англійською мовою навчання
До 30 вересня Дозарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць)