ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «Право»   2019 рік

13 травня – 03 червня до 18:00 Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
27 травня – 31 травня Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
18 червня – 25 червня Прийом заяв і документів вступників, які складають вступні іспити в НаУКМА (для категорій, зазначених у пункті 4 розділу VIII «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання)
10 липня – 23 липня Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
02 липня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного вступного іспиту в НаУКМА
04 липня Основна сесія єдиного фахового вступного  випробування та проведення відповідного вступного випробування в НаУКМА
Не пізніше 05 серпня Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
З 05 серпня з 12:00  Початок виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням
10 серпня до 18:00 Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням
11 серпня до 12:00 Зарахування вступників на навчання за державним замовленням
З 05 серпня з 12:00 Початок прийому заяв на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб від вступників, не рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням
17 серпня о 13:00 Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
20 серпня до 18:00 Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
до 30 вересня

 

Дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії)

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

032 «Історія» (освітньо-наукові програми: «Історія, «Юдаїка», «Археологія»),

 033 «Філософія»,  034 «Культурологія», 051 «Економіка»,

 052 «Політологія» (освітньо-наукові програми: «Політологія», «Антикорупційні студії»), 053 «Психологія», 054 «Соціологія»,

 061 «Журналістика» (освітньо-наукові програми: «Журналістика», «Зв’язки з громадськістю»),

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

073 «Менеджмент» (освітньо-наукові програми: «Менеджмент в охороні здоров’я»,  «Розвиток бізнесу: управління та консалтинг», «Управління енергоефективністю»),

075 Маркетинг, 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки»,

124 «Системний аналіз», 281 «Публічне управління та адміністрування»

2019 рік

13 травня – 03 червня до 18:00 Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
27 травня – 31 травня Складання додаткових фахових вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
18 червня – 25 червня Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів у НаУКМА (для категорій, зазначених у пункті 4 розділу VIII «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі» Правил прийому на навчання)
02 липня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та проведення відповідного іспиту в НаУКМА
10 липня – 23 липня Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного випробування з іноземної мови та фахового вступного випробування
22 липня – 23 липня Складання додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які з поважних причин пропустили додаткові фахові випробування у травні (за рішенням Приймальної комісії, за наявності документально підтверджених поважних причин пропуску)
24 липня – 26 липня Проведення фахових вступних випробувань у НаУКМА

 

Не пізніше 05 серпня Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням.
10 серпня до 18:00 Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням.
11 серпня до 12:00 Наказ про зарахування за державним замовленням

 

20 серпня до 18:00 Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
 

З 1 вересня до 30 листопада

 

Дозарахування на навчання (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

035.01 «Філологія»  (освітньо-наукові програми: «Теорія, історія літератури та компаративістика»,  «Теорія, історія української мови та компаративістика»),

091 «Біологія» (освітньо-наукові програми: «Лабораторна діагностика біологічних систем», «Молекулярна біологія»),

 101 «Екологія», 102 «Хімія», 104 «Фізика та астрономія», 113 «Прикладна математика», 231 «Соціальна робота»

 

2019 рік

10 липня – 23 липня Прийом заяв і документів вступників для участі в конкурсному відборі
29 липня – 02 серпня Складання додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
05 серпня – 09 серпня Проведення вступних випробувань з іноземної мови та фахових вступних випробувань
12 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
12 серпня Початок прийому заяв на навчання за рахунок коштів  фізичних та/або юридичних осіб
17 серпня  о 13:00 Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням
19 серпня Закінчення строків виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
20 серпня Зарахування вступників за державним замовленням

 

20 серпня Зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
 

до 30 вересня

 

Дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії)

 

 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ТА  ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

2019 рік

08 квітня – 22 липня Прийом заяв і документів вступників на програми з українською мовою навчання
08 квітня – 20 вересня Прийом заяв і документів вступників на програми з англійською мовою навчання
03 – 07 червня Проведення вступних співбесід  І набір

 

17 – 31 липня Проведення вступних співбесід  ІІ набір

 

08 червня – 12 серпня  Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на визначену кількість місць для зарахування іноземців та осіб без громадянства за кошти фізичних та/або юридичних осіб на програми з українською мовою навчання
12 –  19 серпня Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб інших категорій іноземців та осіб без громадянства на програми з українською мовою навчання
08 червня – 30 вересня  Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб іноземців та осіб без громадянства на програми з англійською мовою навчання
21 серпня – 30 вересня Дозарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць)