Програми фахових вступних випробувань

для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

032   Історія та археологія (освітня програма: Історія)

032   Історія та археологія (освітня програма: Археологія)

032   Історія та археологія (освітня програма: Юдаїка)

033   Філософія

034   Культурологія

035   Філологія (освітня програма: Теорія, історія літератури та компаративістика)

035   Філологія (освітня програма: Теорія, історія української мови та компаративістика)

035   Філологія (освітня програма: Мови (англійська й українська) та комунікація)

051   Економіка

052   Політологія (освітня програма: Політологія)

052   Політологія (освітня програма: Антикорупційні студії)

053   Психологія

054   Соціологія

061   Журналістика (освітня програма: Журналістика)

061   Журналістика (освітня програма: Зв’язки з громадськістю)

072   Фінанси, банківська справа та страхування

073   Менеджмент (освітня програма: Стратегічне управління)

073   Менеджмент (освітня програма: Менеджмент в охороні здоров’я)

073   Менеджмент (освітня програма: Розвиток бізнесу: управління та консалтинг)

075   Маркетинг

081   Право (ЄВФФ і ТЗНПК)

091   Біологія (освітня програма: Молекулярна біологія)

091   Біологія (освітня програма: Лабораторна діагностика біологічних систем)

101   Екологія

102   Хімія

104   Фізика

113   Прикладна математика

121   Інженерія програмного забезпечення

122   Комп’ютерні науки

124   Системний аналіз

231   Соціальна робота

281   Публічне управління та адміністрування (освітня програма: Суспільна політика та врядування)

281   Публічне управління та адміністрування (освітня програма: Комунікації в демократичному врядуванні)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії