Програми додаткових фахових вступних випробувань

для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 

032   Історія та археологія (освітня програма: Історія)

032   Історія та археологія (освітня програма: Археологія)

033   Філософія

034   Культурологія

035   Філологія (освітня програма: Теорія, історія літератури та компаративістика)

035   Філологія (освітня програма: Теорія, історія української мови та компаративістика)

051   Економіка

052   Політологія

053   Психологія

054   Соціологія

061   Журналістика (освітня програма: Журналістика)

061   Журналістика (освітня програма: Зв’язки з громадськістю)

072   Фінанси, банківська справа та страхування

073   Менеджмент в охороні здоров’я

075   Маркетинг

081   Право

091   Біологія (освітня програма: Молекулярна біологія)

091   Біологія (освітня програма: Лабораторна діагностика біологічних систем)

101   Екологія

102   Хімія

104   Фізика

113   Прикладна математика

121   Інженерія програмного забезпечення

122   Комп’ютерні науки

124   Системний аналіз

231   Соціальна робота

281   Публічне управління та адміністрування

Програми фахових вступних випробувань

для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

032   Історія та археологія (освітня програма: Історія)

032   Історія та археологія (освітня програма: Археологія)

032   Історія та археологія (освітня програма: Юдаїка)

033   Філософія

034   Культурологія

035   Філологія (освітня програма: Теорія, історія літератури та компаративістика)

035   Філологія (освітня програма: Теорія, історія української мови та компаративістика)

051   Економіка

052   Політологія (освітня програма: Політологія)

053   Психологія

054   Соціологія

061   Журналістика (освітня програма: Журналістика)

061   Журналістика (освітня програма: Зв’язки з громадськістю)

072   Фінанси, банківська справа та страхування

073   Менеджмент в охороні здоров’я

075   Маркетинг

081   Право

091   Біологія (освітня програма: Молекулярна біологія)

091   Біологія (освітня програма: Лабораторна діагностика біологічних систем)

101   Екологія

102   Хімія

104   Фізика

113   Прикладна математика

121   Інженерія програмного забезпечення

122   Комп’ютерні науки

124   Системний аналіз

231   Соціальна робота

281   Публічне управління та адміністрування