Абітурієнти, які вступають на магістерські програми НаУКМА на основі здобутих ступенів/рівнів освіти за іншою спеціальністю («перехресний вступ»), реєструються на єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування з права і загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО тільки після складання в НаУКМА додаткового фахового випробування за обраною спеціальністю.

Прийом заяв на складання додаткових фахових випробувань відбуватиметься у Приймальній комісії НаУКМА (вул. Іллінська, 9, Культурно-мистецький центр) з 14 травня до 23 травня відповідно до розкладу роботи комісії:

понеділок – п’ятниця: 9.00 – 17.00; субота: 9.00 – 13.00.

Заяви на складання додаткового фахового випробування подаються вступником тільки особисто!

Для подання заяви потрібні такі документи:

  • Паспорт (оригінал + ксерокопії 1, 2, 11-12 сторінок).
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал + ксерокопія).
  •  Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра (оригінал + ксерокопія) – за наявності; або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2018 році, видана за місцем навчання.
  • 2 фото 3х4, зроблені у 2018 році.

Додаткові вступні випробування в НаУКМА проводитимуться 24, 25, 29 травня за таким розкладом

Програми додадкових фахових випробувань див. тут