Англійська мова (всі спеціальності)

 

032   Історія та археологія (освітня програма: Історія)

033   Філософія

034    Культурологія

035   Філологія (освітня програма: Теорія, історія літератури та компаративістика)

035   Філологія (освітня програма: Теорія, історія української мови та компаративістика)

051    Економіка

052   Політологія (освітня програма: Політологія)

053   Психологія

054   Соціологія

061   Журналістика (освітня програма: Журналістика)

061   Журналістика (освітня програма: Зв’язки з громадськістю)

072   Фінанси, банківська справа та страхування

073   Менеджмент в охороні здоров’я

075   Маркетинг

081   Право

091   Біологія (освітня програма: Молекулярна біологія)

091   Біологія (освітня програма: Лабораторна діагностика біологічних систем)

101   Екологія

102   Хімія

104   Фізика

113   Прикладна математика

121  Інженерія програмного забезпечення

122  Комп’ютерні науки

124  Системний аналіз

231  Соціальна робота

281  Публічне управління та адміністрування