Факультет гуманітарних наук

032 Історія

Освітньо-наукові програми:

033 Філософія

Освітньо-наукова програма:

034 Культурологія

Освітньо-наукова програма:

035.01 Філологія (українська мова та література)
Спеціалізація: «Українська мова та література»
Освітньо-наукові програми:

035.041 Спеціалізація: Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Освітньо-наукова програма:

051 Економіка

Освітньо-наукова програма:

052 Політологія

Освітньо-наукові програми:

053 Психологія

Освітньо-наукова програма:

054 Соціологія

Освітньо-наукова програма:

061 Журналістика

Освітньо-наукові програми:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-наукова програма:

073 Менеджмент

Освітньо-наукові програми:

073 Менеджмент

Освітньо-наукові програми:

075 Маркетинг

Освітньо-наукова програма:

091 Біологія

Освітньо-наукові програми:

101 Екологія
Освітньо-наукова програма:

102 Хімія

Освітньо-наукова програма:

104 Фізика та астрономія

Освітньо-наукова програма:

113 Прикладна математика

Освітньо-наукова програма:

121 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-наукова програма:

122 Комп’ютерні науки

Освітньо-наукова програма:

124 Системний аналіз

Освітньо-наукова програма:

231 Соціальна робота

Освітньо-наукова програма:

281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукові програми: