Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма спеціальностями, зазначеними у додатку 1 до цих Правил, подають заяви в електронній  формі на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

В паперовій формі подають заяви в таких випадках:

– для реалізації права на вступ за результатами вступного іспиту з іноземної мови та/або квотою для іноземців відповідно до цих Правил;

– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

– за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, імʼя, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

– у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до тридцяти.

Якщо програмою фахового випробування вимагається подання робіт для розгляду фаховими комісіями, то вступник надсилає роботи на е-пошту, яка зазначена на обрану спеціальність й приносить по 3 екземпляри на фаховий вступний іспит:

  • творчий доробок та мотиваційний лист – для вступу на освітню програму «Журналістика» на електронну пошту viktoria.romaniuk@ukma.edu.ua;
  • мотиваційну презентацію – для вступу на освітні програми «Публічне управління та адміністрування» та «Комунікації в демократичному врядуванні» на електронну пошту kmsgov@ukma.edu.ua;
  • дослідницьку пропозицію – для вступу на освітню програму «Соціологія» на електронну пошту maltsevaks@ukma.edu.ua;
  • пропозицію Практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я в письмовій формі – для вступу на освітню програму «Менеджмент в охороні здоров’я» на електронну пошту gutniknv@ukma.edu.ua, контактний телефон 099-160-10-27 .

Вимоги щодо змісту та оформлення творчого доробку, мотиваційної презентації, дослідницької пропозиції та пропозиції практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я розміщено  у програмах фахових вступних випробувань на відповідні освітні програми  (дивись у розділі «Програми вступних випробувань»).