Разом із заявою про участь у конкурсному відборі абітурієнти магістерських програм особисто подають до Приймальної комісії НаУКМА:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту/єдиного фахового вступного випробування;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2 примірники);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);
  • для військовозобов’язаних – копію посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (1 примірник);
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • творчий доробок – для вступу на освітню програму «Журналістика»;
  • мотиваційну презентацію – для вступу на освітню програму «Публічне управління та адміністрування»
  • дослідницьку пропозицію – для вступу на освітню програму «Соціологія»
  • пропозицію практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я в письмовій формі – для вступу на освітню програму «Менеджмент в охороні здоров’я»

Копії документів приймаються тільки за умови пред’явлення оригіналів.

Вимоги щодо змісту та оформлення творчого доробку, мотиваційної презентації, дослідницької пропозиції та пропозиції практичного проекту в галузі управління в охороні здоров’я розміщено  у програмах фахових вступних випробувань на відповідні освітні програми  (дивись у розділі «Вступ на магістерські програми»).