Разом із заявою про участь у конкурсному відборі абітурієнти магістерських програм особисто подають до Приймальної комісії НаУКМА:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2 примірники);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);
  • для військовозобов’язаних – копію посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (1 примірник);
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • мотиваційну презентацію – для вступу на освітню програму «Публічне управління та адміністрування»
  • дослідницьку пропозицію – для вступу на освітню програму «Соціологія»
  • пропозицію Практичного проекту – для вступу на освітньо-наукову програму “Менеджмент в охороні здоров’я”.

Копії документів приймаються тільки за умови пред’явлення оригіналів.