032 Історія та археологія (спеціалізація: Історія)

032 Історія та археологія (спеціалізація: Археологія)

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія (спеціалізація: Теорія, історія української мови та компаративістика)

035 Філологія (спеціалізація: Теорія, історія літератури та компаративістика)

051 Економіка

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент (спеціалізація: Маркетинговий менеджмент)

073 Менеджмент (спеціалізація: Управління в охороні здоров’я)

081 Право

091 Біологія (спеціалізації: Системна біологія; Біохімія;  Біофізика; Генетика; Молекулярна біологія)

091 Біологія (спеціалізації: Біотехнологія; Цитологія, клітинна біологія, гістологія)

091 Біологія (спеціалізація: Біорізноманіття)

102 Хімія

113 Прикладна математика

293 Міжнародне право