Факультет гуманітарних наук

 

032 Історія та археологія: ліцензований обсяг – 45 осіб

спеціалізації:

історія (фахова група кафедри історії НаУКМА)

археологія (фахова група кафедри археології НаУКМА)

 

033 Філософія: ліцензований обсяг – 33 особи (фахова група кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА)

 

034 Культурологія (міжінституційна аспірантура): ліцензований обсяг – 30 осіб

фахова група включає фахівців кафедри культурології НаУКМА та Інституту культурології Національної академії Мистецтв України

 

035 Філологія: ліцензований обсяг – 61 особа

спеціалізації

теорія, історія української мови та компаративістика (фахова група кафедри загального та слов’янського мовознавства НаУКМА; кафедри української мови НаУКМА)

теорія, історія літератури та компаративістика (фахова група кафедри літературознавства НаУКМА)

 

Факультет економічних наук

 

051 Економіка: ліцензований обсяг – 13 осіб (фахова група кафедри економічної теорії НаУКМА)

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування: ліцензований обсяг – 7 осіб,

спеціалізація

математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (фахова група кафедри фінансів НаУКМА)

 

073 Менеджмент: ліцензований обсяг – 16 осіб (для всіх спеціалізацій)

спеціалізація

маркетинговий менеджмент (фахова група кафедри маркетингу та управління бізнесом НаУКМА)

 

Факультет інформатики

 

113 Прикладна математика: ліцензований обсяг – 13 осіб (фахова група кафедри математики НаУКМА)

  

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

 

053  Психологія: ліцензований обсяг – 16 осіб

(фахова група кафедри психології та педагогіки НаУКМА)

 

054 Соціологія: ліцензований обсяг – 39 осіб,

спеціалізації

система освіти й освітня політика (фахова група кафедри соціології НаУКМА)

суспільні трансформації (фахова група кафедри соціології і кафедри політології НаУКМА)

 

061 Журналістика: ліцензований обсяг – 16 осіб

спеціалізація

медіа та комунікації (фахова група кафедри «Могилянська школа журналістики» НаУКМА)

 

073 Менеджмент: ліцензований обсяг – 16 осіб (для всіх спеціалізацій)

спеціалізація

управління в охороні здоров’я (фахова група кафедри «Школа охорони здоров’я» НаУКМА)

 

Факультет правничих наук

 

081 Право: ліцензований обсяг – 62 особи

(фахова група включає фахівців кафедр загальнотеоретичного правознавства та публічного права, приватного права, кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА)

 

293 Міжнародне право: ліцензований обсяг – 16 осіб

(фахова група кафедри міжнародного і європейського права НаУКМА)

  

Факультет природничих наук

 

091 Біологія (міжінституційна аспірантура): ліцензований обсяг – 80 осіб

спеціалізації:

біорізноманіття (фахова група кафедри екології НаУКМА)

біофізика, фізіологія (Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАНУ)

біотехнологія (фахова група Інституту харчової біотехнології та геноміки НАНУ)

біохімія, генетика, молекулярна біологія, (фахова група кафедри біології НаУКМА)

молекулярна біологія, системна біологія (фахова група Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ)

цитологія, клітинна біологія, гістологія (фахова група кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА)

  

102 Хімія (міжінституційна аспірантура): ліцензований обсяг – 168 осіб

спеціалізації:

біоорганічна хімія, нафтохімія і вуглехімія (фахова група Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ)

електрохімічна енергетика (фахова група Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАНУ)

колоїдна хімія (фахова група Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка НАНУ)

неорганічна хімія, фізична хімія (фахова група Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАНУ)

органічна хімія (фахова група Інституту органічної хімії НАНУ)

сорбція і каталіз (фахова група Інституту сорбції та проблем ендоекології НАНУ)

фізична хімія, хімія поверхні (фахова група Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ)

хімія високомолекулярних сполук (фахова група Інституту хімії  високомолекулярних сполук НАНУ)

хімія мембран і дисперсних сполук (фахова група кафедри хімії НаУКМА)