Заява про вступ до аспірантури НаУКМА  подається вступником особисто в паперовій формі. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію).

 

Вступник до аспірантури НаУКМА може подавати заяви не більше ніж на дві спеціальності. За результатами конкурсного відбору вступник може бути зарахований  до аспірантури відразу за двома спеціальностями, але навчатися за державним замовленням  ‒ лише за однією з них (за  іншою – на умовах договору).

 

Під час подання заяви вступник пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додатка до нього;
 • сертифікатів, що підтверджують рівень знання іноземної мови (TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English Language Assessment) не нижче рівня В2 (за наявності):

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копії сертифікатів, що підтверджують рівень знання іноземної мови (TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English Language Assessment) не нижче рівня В2 (за наявності);
 • СV (резюме) за встановленою формою;
 • дослідницьку пропозицію за встановленою формою; (у двох екземплярах, з підписом автора);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок за встановленою формою;
 • копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • картонну папку з чотирма пластиковими файлами (для формування особової справи вступника).

 

Копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НаУКМА. Копії документів без предявлення оригіналів не приймаються.

 

Прийом заяв і документів вступників здійснюється за адресою:

вул. Волоська, 12, 7 корпус НаУКМА, 4-й поверх