Національний університет “Києво-Могилянська академія”

– державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Ліцензія наказ Міносвіти України від 13.07.1994 № 229 (вперше); наказ МОН України від 23.12.2016 № 1513л (переоформлення)

Сертифікат про акредитацію РД-IV № 1101766.

 

icon Правила прийому в 2021 р.

 

Додатки до Правил прийому до НаУКМА у 2021 році:

 

  • Додаток 1. Перелік спеціальностей (спеціалізацій), освітніх  та освітньо-наукових програм і конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  • Додаток 2. Спеціальності підготовки в НаУКМА (бакалаврський рівень освіти) з переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка
  • Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
  • Додаток 4. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
  • Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100 – 200
  • Додаток 6. Таблиця переведення балів вступних іспитів з іноземних мов (з максимальною оцінкою 100) для вступу на навчання за ступенем бакалавра у шкалу оцінювання 100 – 200 балів
  • Додаток 7. Правила прийому на навчання до аспірантури Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2021 році
  • Додаток 8. Перелік конкурсних предметів зі спеціальностей для проходження співбесіди для навчання на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для іноземців та осіб без громадянства
  • Додаток 10. Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях
  • Додаток 11. Порядок прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя