Національний університет “Києво-Могилянська академія”

– державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Ліцензія наказ Міносвіти України від 13.07.1994 № 229 (вперше); наказ МОН України від 23.12.2016 № 1513л (переоформлення)

Сертифікат про акредитацію РД-IV № 1101766.

 

icon Правила прийому в 2019 р.

 

Додатки до Правил прийому до НаУКМА у 2019 році:

 

  • Додаток 1. Перелік спеціальностей (спеціалізацій), освітніх  та освітньо-наукових програм і конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  • Додаток 2. Спеціальності підготовки в НаУКМА (бакалаврський рівень освіти) з переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка
  • Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
  • Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100 – 200
  • Додаток 5. Таблиця переведення балів вступних іспитів з іноземних мов (з максимальною оцінкою 100) для вступу на навчання за ступенем бакалавра у шкалу оцінювання 100 – 200 балів
  • Додаток 6. Відповідність базових предметів Всеукраїнських учнівських олімпіад спеціальностям у НаУКМА, при вступі на які для здобуття ступеня бакалавра здійснюється нарахування додаткових балів призерам IV етапу (дипломи I‒III ступенів) [дивитися пункт 7 сторінка 23 Правил прийому]
  • Додаток 7.  Відповідність секцій наукових відділень Малої академії наук України спеціальностям підготовки в НаУКМА, при вступі на які для здобуття ступеня бакалавра здійснюється нарахування додаткових балів призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт (дипломи I‒III ступенів) учнів – членів МАНУ
  • Додаток 8. Правила прийому на навчання до аспірантури Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2019 році
  • Додаток 9. Перелік конкурсних предметів зі спеціальностей для проходження співбесіди для навчання на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для іноземців та осіб без громадянства