Засідання № 1 від 16 грудня 2021 року

Схвалити Правила прийому на навчання до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2022 році й направити їх для розгляду та затвердження на засіданні Вченої ради НаУКМА

Засідання № 2 від 28 грудня 2021 року

1. Внести зміни до додатків 1 і 4 Правил прийому на навчання до Національного університету “Києво-Могилянська академія” у 2022 році у зв’язку з затвердженням нових науково-освітніх програм для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (денна форма навчання), а саме, додати:

  • освітньо-наукову програму “Сучасні матеріали для хімії та медичного призначення” — англомовна програма: “Modern materials for chemistry and medicinal applications” спеціальності 102 Хімія (програма затверджена рішенням Вченої ради від 24.12.2020 р., протокол № 22);
  • освітньо-наукову програму “Громадське здоров’я” спеціальності 229 Громадське здоров’я (програма затверджена рішенням Вченої ради від 23.12.2021 р., протокол № 22).

2.  Перерозподілити обсяги конкурсних пропозицій та ліцензійні обсяги ступенів бакалавра та магістра.

Засідання № 3 від 14 лютого 2022 року

Допустити до участі в конкурсному відборі, який оприлюднюється на сайті НаУКМА, вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії.