Засідання № 1 від 14 грудня 2020 року

  1. Рекомендувати до зарахування на навчання громадянина Республіки Білорусь Омельянчука Олексія Сергійовича на спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне адміністрування) за освітнім ступенем магістра.

Засідання № 2 від 23 грудня 2020 року

  1. Схвалити Правила прийому на навчання до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2021 році й направити їх для розгляду та затвердження на засіданні Вченої ради НаУКМА.

Засідання № 3 від 11 лютого 2021 року

  1. Інформацію про пропозиції щодо максимальних обсягів держзамовлення в 2021 році прийняти до відома.
  2. Затвердити комунікаційний план рекламної кампанії «Вступ 2021».
  3. Затвердити дорожню карту роботи Приймальної комісії з травні по жовтень 2021 року.
  4. Взяти до уваги інформацію щодо поточних питань роботи Приймальної комісії.

Засідання № 4 від 19 лютого 2021 року

  1. Внести зміни до Правил прийому на навчання до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2021 році у зв’язку зі зміною назви ОНП «Публічне управління та адміністрування» на «Суспільна політика і врядування», галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти а саме, в Додатку 1 і Додатку 4 замінити назву ОНП «Публічне управління та адміністрування» на «Суспільна політика і врядування».

Засідання № 5 від 23 березня 2021 року

  1. Внести зміни до Правил прийому на навчання до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2021 році щодо форми проведення вступних випробувань для іноземців.

Засідання № 6 від 14 квітня 2021 року

  1. Внести зміни до правил прийому на навчання до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2021 році у зв’язку з закриттям магістерської програми з Управління енергоефективністю.