Докладніше про КВП НУОУ ім. Івана Черняховського

Досвід війни, що триває в нашій країні ствердив, що якісна, професійна та ефективна військова підготовка громадян України — це запорука забезпечення ПЕРЕМОГИ та в подальшому військової безпеки нашої держави, її суверенітету і територіальної цілісності. Військову підготовку громадян на професійній основі проводить Кафедра військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Кафедра військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (НУОУ) — провідного ВВНЗ нашої країни — є основним структурним підрозділом університету, що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа громадян України.

Організація, порядок планування та методика здійснення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу визначені на підставі вимог Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про вищу освіту», Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами від 2022 року) та Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом МОУ/МОНУ від 14 грудня 2015 року №719/1289 (зі змінами від 2022 року).

Основними завданнями кафедри, на цей час, є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих офіцерів тактичної ланки управління за визначеним переліком військово-облікових спеціальностей (ВОС) та забезпечення якісної підготовки (допідготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації) фахівців для військ.

На кафедрі військової підготовки НУОУ вивчають сучасну військову справу, гартують себе фізично й морально переважно молоді люди (студенти), які дійсно бажають разом із дипломом про вищу освіту отримати ґрунтовну, професійну військову кваліфікацію, лідерські якості та звання офіцера. Компетентність випускника кафедри — це набута кожним із них у процесі навчання інтегрована здатність офіцера тактичного рівня управління, яка складається із знань, вмінь, досвіду, цінностей і ставлення, які він спроможний цілісно реалізовувати на практиці, та які дозволяють йому успішно вирішувати визначені завдання. В освітньому процесі кафедри постійно використовуються досвід, озброєння та стандарти НАТО, створена сучасна навчально-матеріальна база, інноваційні (інформаційні) технології, тренажери, полігони, засоби автоматизації управління військами, зброєю, конструктивного моделювання бойової діяльності, сучасні високотехнологічні ОВТ тощо. Це також суттєво розширює можливості молодих спеціалістів щодо вибору професії та подальшого працевлаштування і професійного росту.

На сьогодні кафедра має потужний науковий потенціал: 2 доктора наук та 10 кандидатів наук. На кафедрі проходять навчання студенти із 37 закладів вищої освіти України. Кафедрою військової підготовки НУОУ за період із 2001 року по теперішній час підготовлено більше ніж 15 000 фахівців для військ.

Навчання громадян України (студентів) на кафедрі з 01.09.2023 року буде здійснюватися методом «військового дня» без відриву від основного місця навчання, терміном до 2 років, після успішного проходження конкурсного відбору за 15 військово-обліковими спеціальностями:

 1. Застосування механізованих підрозділів.
 2. Застосування артилерійських підрозділів.
 3. Застосування десантно-штурмових підрозділів.
 4. Застосування з'єднань, військових частин і підрозділів морської піхоти.
 5. Застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних комплексів (ПТКРК).
 6. Застосування інженерно-технічних підрозділів.
 7. Застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних підрозділів.
 8. Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, систем захисту інформації та кібернетичної безпеки.
 9. Організація пожежної безпеки.
 10. Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпечення.
 11. Організація морально-психологічного забезпечення.
 12. Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарської діяльності військ (сил).
 13. Застосування танкових підрозділів.
 14. Організація експлуатації та ремонту бронетанкової техніки.
 15. Соціальна психологія.

До конкурсного відбору на навчання з військової підготовки на кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі — НУОУ) у 2023 році залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статі, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, позитивно характеризуються за місцем навчання або роботи та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів (ЦК та СП) визнані придатними до навчання на кафедрі військової підготовки.

ВАЖЛИВО!

Військову підготовку громадяни України можуть проходити за умови відповідності напряму їхньої підготовки у ЗВО (за основним місцем навчання) військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

Підготовка офіцерів запасу в університеті здійснюється за програмою військової підготовки відповідної військово-облікової спеціальності, що встановлює сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності, порядок викладення навчальної дисципліни (за розділами та змістовими модулями), організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю з урахуванням структурно-логічної схеми військової підготовки громадян.

Військова підготовка громадян на кафедрі складається з теоретичного і практичного курсів військової підготовки, комплексних практичних занять із вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини на базі навчальних центрів університету та навчального збору.

Після закінчення навчання та присвоєння звання молодшого лейтенанта запасу випускники кафедри військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського можуть проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України та інших силових структурах України (Служба безпеки України, Державна прикордонна служба, Державна служба надзвичайних ситуацій, Головне управління розвідки, прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія України тощо). Під час прийому на державну службу в органи державного управління, в місцеві органи влади, державні та приватні підприємства у претендента на посаду враховується наявність підготовки за програмою навчання офіцера запасу та військового звання.

Історія підготовки офіцерів запасу

Згідно із наказом начальника Національної академії оборони України від 13 лютого 2001 року №167 «Про організацію навчання студентів за програмами офіцерів запасу на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації (заочного навчання і екстернату)» було розпочато навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу у Національній академії оборони України під керівництвом полковника запасу Марченка Валерія Яковича.

Відповідно до вимог наказів міністра оборони України від 24 січня 2006 року №28 та від 09 лютого 2006 року №69, спільних наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2006 року №243/344 та від 31 липня 2006 року №470/4 у серпні 2006 року було створено кафедру підготовки офіцерів запасу Національної академії оборони України.

Через дев’ять років кафедру реорганізовано у Факультет підготовки офіцерів запасу згідно із наказом начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського від 23 червня 2015 року №126 «Про реорганізацію кафедри підготовки офіцерів запасу». Деканом факультету призначений полковник запасу Марценківський Вадим Тадеушевич.

Відповідно до Директиви Міністра оборони України від 06 жовтня 2018 року № Д-322/1/15 ДСК факультет підготовки офіцерів запасу з 1 січня 2019 року реорганізовано в кафедру військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, яку очолив полковник Євген Камалов.

Наказом начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського №59 від 26 лютого 2021 року «Про встановлення Дня кафедри військової підготовки»: (1) 13 листопада 2001 року вважати початком підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу в навчальному закладі; (2) встановити 13 листопада як День кафедри військової підготовки.

На сьогодні кафедра має потужний науковий потенціал: 2 доктора наук та 10 кандидатів наук.

На кафедрі проходять навчання студенти із 37 закладів вищої освіти України.