Переваги навчання в КМА 

Чому Могилянка?

   Форма навчання в КМА – очна. Також можуть застосовуватися інші форми навчання у встановленому порядку на підставі рішення Вченої ради КМА: дистанційна, мережева, дуальна форма. Можливе поєднання різних форм навчання.

Дві робочі мови – українська та англійська на всіх рівнях вищої освіти та наукової діяльності.

  Тиждень самостійної роботи в кожному семестрі. 

  Вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни. 

  Дисципліни вільного вибору (обираються з будь-якої освітньої програми). 

  Формування студентами індивідуального навчального плану дистанційно.  

  Студент самостійно обирає групу, в якій йому зручно опановувати дисципліну. 

  Індивідуалізація, створення умов для здобуття додаткової спеціалізації MINOR та опанування сертифікатних програм.  

  Широкий спектр програм академічної мобільності.  

  Нерозривність процесів навчання, науково-дослідницької та інноваційної діяльності. 

  Диплом академічної спільноти. Цей документ є характеристикою та рекомендацією для випускників.  

  Незалежність освітньої діяльності КМА від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій. 

  Спеціальності та унікальні школи, у співпраці з провідними університетами: соціальна робота, екологія, охорона громадського здоров'я, бізнес-школа, школа журналістики, публічне адміністрування, урядові комунікації, єдині в Україні Центр мембранних технологій, Лабораторія генетики та клітинної біології.