Які документи потрібні

Документ, що посвідчує особу
Мати з собою оригінал
2 копії
для ID-картки потрібен також оригінал витягу про місце проживання та дві його копії
Документ про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
Оригінал
Копія
також потрібні оригінал і копія додатку до нього
Індивідуальний податковий номер
Мати з собою оригінал
2 копії
Сертифікати ЗНО (для вступників, які вступають за результатами ЗНО 2019, 2020, 2021 років)
Оригінал
Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
4 штуки
Роздруківка з отриманими балами ЗНО
Роздруківка
для вступників, які вступають за результатами ЗНО 2019, 2020, 2021 років
Посвідчення про приписку або війсковий квиток (для військовозобов’язаних)
Копія
Договір вступника
форма договору вступника розміщена нижче
Щоб укласти договір вступника про навчання між КМА та вступником, потрібна присутність батьків або законних представників – для неповнолітніх

Крім того, особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією. У разі невиконання вступником вимог до зарахування Приймальна комісія КМА анулює рішення про рекомендування його до зарахування.