Перекладацька та редакторська діяльність

Факультет гуманітарних наук

Сертифікатна програма спрямована на  формування практичних навичок усного послідовного і письмового наукового та художнього перекладів з англійської мови на українську, аудіювання відеотекстів, що є зразками сучасної англійської мови. Слухачі набувають умінь вживати лексичні одиниці з якнайбільшою комунікативною доцільністю відповідно до норм Standard English, вмінь перекладати тексти різних жанрів та стилів, а також редагувати їх. Програма дає можливість розширити знання про специфіку перекладацької діяльності, навчитися застосовувати різні перекладацькі моделі адекватного передання особливостей оригіналу. Студенти оволодівають основами фахового редагування перекладів, а також знайомляться з основними теоретичними засадами редагування, механізмом редакторського сприйняття тексту, етапами редагування; набувають практичних навичок редакторської роботи із текстами різних жанрів (поезія, збірка оповідань різних авторів, історичний роман, перекладна література, наукові тексти тощо).

Керівник — Куранова Світлана Іванівна, завідувачка кафедри загального і слов’янського мовознавства, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Рекомендовано спеціальностям
Філологія
Економіка
Політологія
Соціологія
Журналістика
Менеджмент
Маркетинг
Соціальна робота
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни