Полоністичні студії

Факультет гуманітарних наук

Сертифікатна програма спрямована на вивчення польської мови та формування знань про її специфічні риси. Студенти засвоять теоретичні знання й набудуть практичних умінь із фонетики, орфографії, орфоепії, лексикології, морфології та синтаксису польської мови, опанують найскладніші елементи орфоепічного оформлення усних висловлювань, навчаться грамотно оформлювати письмові тексти, а також розвинуть комунікативну компетентність. Після успішного завершення навчання передбачається володіння студентами польською мовою на рівні А2-В1. Студенти познайомляться з окремими рисами польських діалектів і соціолектів, оволодіють уміннями коректної мовленнєвої поведінки, навчаться працювати з польськими науковими текстами й творити власні, що дозволить їм брати участь у польських наукових конференціях, друкуватися в польських наукових виданнях. Успішне завершення сертифікатної програми дозволить студентам піднятися на вищий рівень освіти та стати конкурентоспроможними фахівцями.

Керівник – Куранова Світлана Іванівна, завідувач кафедри загального і слов’янського мовознавства, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Рекомендовано спеціальностям
Філологія
Політологія
Соціологія
Журналістика
Соціальна робота
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни