Економіка і політика

Факультет економічних наук

Спеціалізований вибірковий блок (minor) бакалаврської освітньої програми зі спеціальності «Економіка» формує міждисциплінарні компетентності, які дозволяють аналізувати та формувати соціально-економічну політику країни, виконання міжнародних порівнянь такої політики щодо вирішення сучасних проблем і в історичному контексті. Програма складається з шести курсів: «Національні моделі економічних систем», «Економічна соціологія», «Політологія», «Прогнозування економічних криз», «Економічний розвиток», що формують у студентів прогресивні фахові компетенції для вирішення актуальних і прогнозованих завдань та практичних проблем при формуванні програм соціально-економічної політики. 

Керівник – Шевченко Олена Олександрівна, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

olena.shevchenko@ukma.edu.ua

Рекомендовано спеціальностям
Економіка
17 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
17 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів