Економіка інноваційного розвитку

Факультет економічних наук

Це спеціалізований вибірковий блоку (minor) бакалаврської освітньої програми зі спеціальності «Економіка», який формує специфічні міждисциплінарні компетентності для розуміння методологічних та нормативних особливостей інноваційної моделі економічного розвитку, ознайомлення з формами і методами їх прикладного застосування в сучасній економічній практиці. Програма формує у студентів сучасну передову стратегічну візію щодо місця і ролі інноваційних процесів у соціально-економічному розвитку, важливості надання їм пріоритетності в економіці України, розвиває компетентності інноваційного підприємництва та креативного мислення. Програма складається з шести курсів: «Інноваційна модель економічного розвитку», «Національна інноваційна система», «Екологічна економіка», «Креативне мислення», «Інноваційне підприємництво», «Правове забезпечення інноваційної діяльності», що формують у студентів сучасні фахові компетенції для вирішення актуальних практичних завдань і проблем формування інноваційної економічної політики на всіх рівнях управління.

Керівник – Бажал Юрій Миколайович, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

bazhal@ukma.edu.ua

Рекомендовано спеціальностям
Економіка
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни