Економіка і міжнародний розвиток

Факультет економічних наук

Метою програми є створення спеціалізованого вибіркового блоку (minor) бакалаврської освітньої програми зі спеціальності «Економіка», який формує специфічні міждисциплінарні компетентності для розуміння основного змісту, форм прояву, механізмів протікання та ключових проблем, пов’язаних з розвитком міжнародних соціально-економічних систем; принципів і форм функціонуванням сучасної глобальної економіки; розвитку європейського інтеграційного процесу та його впливу на економічний розвиток; набуття навичок самостійного та критичного аналізу наукових і практичних проблем сучасного економічного міжнародного розвитку, знання основ менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Програма складається з шести курсів: «Міжнародний бізнес», «Міжнародне економічне право», «Економічний розвиток», «Глобальна економіка», «Міжнародні економічні інституції», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», що формують у студентів сучасні фахові компетенції для вирішення актуальних практичних завдань та проблем інтеграції українських державних і бізнесових структур у процеси міжнародного економічного розвитку.

Керівник – Бураковський Ігор Валентинович, професор, доктор економічних наук

burakovskyiiv@ukma.edu.ua

Рекомендовано спеціальностям
Економіка
18 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
18 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів