Екологічне управління та логістика

Факультет природничих наук

Програма надає здобувачам освіти додаткові можливості в опануванні комплексом міждисциплінарних знань, умінь та навичок, необхідних для застосування у професійній підприємницькій діяльності як у довкільній сфері (раціональне природокористування, охорона навколишнього середовища, управління природоохоронною діяльністю), так і у сучасному бізнес-середовищі (економіка природокористування, логістика, маркетинг товарів та послуг). В умовах, коли продовжується інтенсивний пошук нової стратегії розвитку суспільства в умовах обмежених ресурсів і погіршення стану довкілля, екологічне управління на засадах логістики є ефективним інструментом вирішення проблем сталого використання ресурсів життєзабезпечення. Поєднання управлінських, економічних та екологічних аспектів фахової підготовки в одній програмі забезпечує додаткові перспективи майбутнього працевлаштування та переваги у конкурентоспроможності на ринку праці.

Програма також є відкритою для всіх слухачів, зацікавлених у менеджменті, публічному управлінні, розвитку бізнесу та ін.

Керівник – Горошкова Л.А., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри екології

Рекомендовано спеціальностям
Економіка
Менеджмент
Маркетинг
Екологія
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС