Зелений бізнес

Факультет природничих наук

Забезпечення економічного зростання, соціальної стабільності та екологічної рівноваги в довгостроковій перспективі можна досягти впровадженням принципів та технологій зеленого бізнесу. Сертифікатна програма «Зелений бізнес» надає здобувачам освіти додаткові можливості опанування комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування у професійній підприємницькій діяльності не лише в довкільній сфері  (природокористування, охорона природного довкілля, екологічна безпека та ін.), а також в інших сферах підприємництва, в яких економічна вигода пов’язана з позитивним екологічним ефектом. Сформовані в рамках програми компетентності базуються на розумінні концептуальних засад сталого розвитку, механізмів управління природокористуванням та бізнес-планування і сприятимуть успішній підприємницькій діяльності, яка спрямована на отримання прибутку й супроводжується екологічним ефектом.

Програма також є відкритою для всіх слухачів, зацікавлених у менеджменті, публічному управлінні, розвитку бізнесу та ін.

Керівник – Карамушка В.І., кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології

Рекомендовано спеціальностям
Економіка
Менеджмент
Маркетинг
Екологія
12 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
12 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС