Мистецтвознавство

Факультет гуманітарних наук

Програма пропонує набути знання з предметної області мистецтвознавства. Студенти отримують систематизовані в історико-хронологічній упорядкованості знання з історії європейського та вітчизняного мистецтва. Історія образотворчості (від прадавнього Єгипту до початку ХХ ст.) викладається в контексті широкої панорами культури. Студенти отримують історико-художню освіту, кореспондуючи її із поняттями про суспільні, етичні, естетичні, комунікативні функції мистецтва. Велика вага надається практичній роботі на семінарах та в музейних експозиціях, де студенти опановують навички «культури споглядання» та диференціації мистецьких творів за стилями, школами тощо.

Керівник – Петрова Ольга Миколаївна, професор кафедри культурології  ФГН КМА, кандидат мистецтвознавства, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч мистецтв України

Рекомендовано спеціальностям
Історія та археологія
Філософія
Культурологія
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів