Музеєзнавство

Факультет гуманітарних наук

Програма пропонує ознайомитись з основними напрямами музеєзнавства як науки та набуття окремих практичних навичок. Зокрема, програма включає:

  • комплексний кількісний і якісний аналіз на матеріалах вітчизняного та зарубіжного музейництва;
  • характеристика сучасного рівня розвитку світового музеєзнавства, його прогностичний аналіз;
  • знайомство з впровадженням наслідків наукових досліджень в практику музейництва;
  • засвоєння практичних методів наукових досліджень та пам’яток культури.

Передбачається також практика – робота в фондах та експозиції низки музеїв м. Києва, знайомство з особливостями роботи Українського центру розвитку музейної справи, УТОПІК та інших установ.

Керівник – Собуцький Михайло Анатолійович, доктор філологічних наук, професор

Рекомендовано спеціальностям
Історія та археологія
Філософія
Культурологія
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Вибіркові дисципліни
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів