Друга іноземна мова

Факультет гуманітарних наук

Студенти здобувають базові знання з німецької, іспанської, французької мов: володіння граматичними навичками; вміння вести діалог на побутові теми; вміння висловити власну думку на задану тематику, зокрема з фахових питань; поглиблення граматичних і лексичних знань; розуміння лінгвістичних, філософсько-естетичних, історичних, психологічних процесів і чинників.

Студенти мають опанувати вивчення мов за двома рівнями: «Друга іноземна мова-1» та «Друга іноземна мова-2».

Загальний обсяг навчальної програми – 20 кредитів ЄКТС. Ці дисципліни входять до циклу дисциплін вільного вибору студента.

Керівник – Веретельник Роман Миколайович, завідувач кафедри літературознавства, доцент, PhD

Рекомендовано спеціальностям
Нафтогазова інженерія та технології
Видавництво та поліграфія
Деревообробні та меблеві технології
Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Агрономія
Захист і карантин рослин
Садівництво та виноградарство
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Лісове господарство
Садово-паркове господарство
Водні біоресурси та аквакультура
Агроінженерія
Ветеринарна медицина
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Стоматологія
Медицина
Медсестринство
Технології медичної діагностики та лікування
Медична психологія
Фармація, промислова фармація
Фізична терапія, ерготерапія
Педіатрія
Громадське здоров’я
Соціальна робота
Соціальне забезпечення
Готельно-ресторанна справа
Туризм
Державна безпека
Безпека державного кордону
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
Пожежна безпека
Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека
Морський та внутрішній водний транспорт
Авіаційний транспорт
Залізничний транспорт
Автомобільний транспорт
Публічне управління та адміністрування
Транспортні технології (за видами)
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні економічні відносини
Міжнародне право
Освітні, педагогічні науки
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Спеціальна освіта
Фізична культура і спорт
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Дизайн
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Хореографія
Музичне мистецтво
Сценічне мистецтво
Музеєзнавство, пам’яткознавство
Менеджмент соціокультурної діяльності
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Релігієзнавство
Історія та археологія
Філософія
Культурологія
Філологія
Богослов’я
Економіка
Політологія
Психологія
Соціологія
Журналістика
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Журналістика
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право
Біологія
Екологія
Хімія
Науки про Землю
Фізика та астрономія
Прикладна фізика та наноматеріали
Географія
Математика
Статистика
Прикладна математика
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Системний аналіз
Кібербезпека
Інформаційні системи та технології
Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Металургія
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Атомна енергетика
Теплоенергетика
Гідроенергетика
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Мікро- та наносистемна техніка
Хімічні технології та інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Авіоніка
Харчові технології
Технології легкої промисловості
Технології захисту навколишнього середовища
Гірництво
20 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
20 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів