Політичні технології у виборчих кампаніях

Факультет соціальних наук та соціальних технологій

Метою є вироблення знань про виборчі системи, виборчі процеси, механізми та етапи виборчих кампаній, законодавчу базу та політичні технології, що використовуються під час їх розгортання. Програма призначена для підготовки фахівців з аналізу та проведення виборчих кампаній. Програма розрахована на студентів-магістрів, які зацікавлені у набутті знань та прикладних вмінь щодо виборчих процесів в Україні. Програма допоможе тим, хто прагне працювати у сфері публічної політики.

Керівник – Зубрицька Людмила Йосипівна, старший викладач кафедри політології, кандидат політичних наук

Рекомендовано спеціальностям
Політологія
Соціологія
Журналістика
10 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
14 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни