Медіація та управління конфліктами

Факультет соціальних наук та соціальних технологій

Освітня програма розроблена з врахуванням вимог ЗУ «Про медіацію» щодо базової підготовки медіатора і включає теоретичну і практичну підготовку, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання.

Програма передбачає вивчення трьох обов’язкових дисциплін загальним обсягом 10 кредитів ЄКТС і кількох (за вибором студента) вибіркових дисциплін загальним обсягом 9 кредитів ЄКТС. Метою курсу є ознайомлення з механізмами, феноменами та закономірностями міжособистісної конфліктної взаємодії, а також набуття базових умінь і навичок медіації та фасилітації. Це включає вміння ідентифікувати конфлікт, аналізувати його, вибирати адекватний ситуації спосіб управління конфліктом, зокрема: вести переговори, ефективно проводити зустрічі, наради, збори, працювати з інтересами сторін, застосовувати навички активного слухання, виявляти і демонструвати об’єднуючі цінності, вибудовувати партнерські відносини. Формується правова, процедурна і рефлексивна компетентність слухача сертифікатної програми у сфері медіації.

Керівник – Гірник Андрій Миколайович, кандидат філософських наук, професор

Рекомендовано спеціальностям
Політологія
Психологія
Соціологія
Журналістика
Маркетинг
Право
Соціальна робота
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС

Дисципліни

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни