Публічні комунікації: стратегії та прикладні комунікаційні технології

Факультет соціальних наук та соціальних технологій

Студенти отримують необхідні знання для здійснення ситуаційного аналізу, вивчення стану громадської думки, самостійного планування та організації виконання публічних комунікацій (зв’язків з громадськістю) органів державної влади та місцевого самоврядування. У процесі навчання студенти опановують методику та технологію публічних комунікацій, необхідних для налагодження та підтримки двосторонніх зв’язків між державними та місцевими органами влади та їх цільовими групами громадськості, планування комунікаційної взаємодії з іншими державними органами, міжнародними організаціями, бізнес-спільнотою та організаціями громадянського суспільства. Студенти дістають уміння поєднувати базові знання зі своїх спеціальностей з теоретичними і методичними засадами науки і мистецтва публічних комунікацій, що дозволяє їм бути готовими до практичної діяльності в умовах проведення економічних та ринкових реформ. Вони є потенційними працівниками структур і підрозділів органів влади та місцевого самоуправління рівня.

Програма насамперед орієнтована на підготовку фахівців зі зв’язків з громадськістю, прессекретарів, PR-консультантів, PR-менеджерів.

Керівник – Сусська Ольга Олександрівна, доктор соціологічних наук, професор

Рекомендовано спеціальностям
Журналістика
16 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
16 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС