Теорія і практика РR

Факультет соціальних наук та соціальних технологій

Студенти отримують необхідні знання щодо атрибутів соціального інституту РR, базових принципів, технологій і методів його діяльності, визначення стратегії та тактики зв’язків із громадськістю, особливостей їх практичної імплементації в роботі організацій, що належать до різних сфер суспільного життя. Студенти дістають уміння поєднувати базові знання зі своїх спеціальностей з теоретичними і методичними засадами науки і мистецтва РR, що дозволяє їм швидше адаптуватися до практичної діяльності в умовах ринкового середовища.

Програма насамперед орієнтована на підготовку фахівців зі зв’язків з громадськістю, прессекретарів, PR-консультантів.

Керівник – Королько Валентин Григорович, доктор філософських наук, професор

Рекомендовано спеціальностям
Журналістика
12 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
12 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС