Верховенство права і конституціоналізм

Факультет правничих наук

Магістерська сертифікатна програма «Верховенство права і конституціоналізм» це ретельно структурований комплекс вибіркових навчальних дисциплін, прослуховування яких дає можливість отримати поглиблені знання та здобути ефективні практичні навички. Успішне прослуховування програми дає можливість отримати сертифікат в межах навчального плану, не сплачуючи додаткові кошти.

Фокусом програми є сучасне розуміння концептів «верховенство права» та «конституціоналізм», їх теоретичними основами та практикою реалізації. Через аналіз складових верховенства права та особливостей їх практичного застосування є можливість розвинути знання та розуміння процесів застосування принципів права безпосередньо в нормотворчій та правозастосовній діяльності. Програма має на меті розвинути у магістрів знання та відповідні навички щодо розуміння механізмів та інструментів застосування верховенства права та його складових в майбутній практичній діяльності, закласти основи для прикладного застосування галузевих норм права. 

Керівник – Заєць Анатолій Павлович, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права, доктор юридичних наук, професор

Рекомендовано спеціальностям
Право
16 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
32 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС