Оподаткування у сфері бізнесу

Факультет правничих наук

Сертифікатна програма «Оподаткування у сфері бізнесу» запроваджена спільно із EY Ukraine дає можливість поглибити знання зі сфери оподаткування, зокрема, міжнародного. Створена в межах навчального плану підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, вона включає декілька важливих базових курсів із бакалаврського навчального плану. Успішне прослуховування програми дає можливість отримати сертифікат в межах навчального плану, не сплачуючи додаткові кошти.

Сертифікатна програма функціонує багато років, ряд вибіркових курсів (Оподаткування окремих транзакцій, Міжнародне податкове право та застосування податкових конвенцій, Оподаткування у сфері бізнесу: міжнародний контекст і Україна) викладаються юристами-практиками, які працюють із реальними клієнтами. Чимало випускників отримали сертифікати і поглибили свої знання у вказаній проблематиці, що дає можливість працевлаштовуватись у провідних юридичних компаніях, спеціалізацією яких є податки. 

Керівник – Лобач О.М., доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права, кандидат юридичних наук, доцент

Рекомендовано спеціальностям
Право
18 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
36 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС