Кримінальна юстиція

Факультет правничих наук

Програма реалізується у співпраці з Юридичною фірмою «Василь Кисіль та партнери», фахівці якої викладають практично-орієнтовані дисципліни. Це ретельно структурований комплекс вибіркових навчальних дисциплін, прослуховування яких дає можливість отримати поглиблені знання та здобути ефективні практичні навички у сфері кримінальної юстиції, публічного обвинувачення і захисту у кримінальному провадженні. 

Керівник – Азаров Денис Сергійович, декан факультету правничих наук, кандидат юридичних наук, доцент

Рекомендовано спеціальностям
Право
20 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
38 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС