Комерційне право

Факультет правничих наук

Програма реалізується у співпраці з Юридичною фірмою Baker McKenzie, фахівці якої викладають практично-орієнтовані дисципліни. Це ретельно структурований комплекс вибіркових навчальних дисциплін, прослуховування яких дає можливість отримати поглиблені знання та здобути ефективні практичні навички у сфері «бізнес» права, господарської (комерційної, підприємницької) діяльності. Більшість курсів, які включені до програми сертифікатної програми відображають напрями практик провідних юридичних компаній України, зокрема корпоративний напрямок, банкрутство тощо. Усі дисципліни практично орієнтовані, що дозволяє бути більш конкурентоздатним при влаштуванні на роботу. 

Керівник – Ханик-Посполітак Роксолана Юріївна, завідувач кафедри приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

Рекомендовано спеціальностям
Право
24 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
48 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС