Аналіз даних

Факультет інформатики

Програма є міждисциплінарною, спрямованою на здобуття навичок і вміння застосовувати знання в сучасному аналізі даних, що базується на машинному навчанні. Програма складається з трьох курсів, а саме: машинне навчання (Machine Learning), комп’ютерний̆ зір (Computer Vision), навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning), що відповідають сучасним та прогнозованим потребам ІТ-індустрії. Програму буде розроблено за інформаційної підтримки компанії Самсунг із можливістю проходження практичного навчання та стажування в цій компанії.

Основні компетентності: спроможність статистичного аналізу задач, що виникають в області аналізу даних, машинного навчання, штучного інтелекту; знання основних методів та технік описового аналізу даних, знаходження ключових ознак та зв’язків у спостережуваних даних, побудови передбачувальних моделей, валідації та порівняння результативності моделей. Спроможність навести переваги та недоліки застосування кожного з відомих методів до конкретних задач, вибору найбільш відповідного методу та його оптимізація. Вміння проводити дослідження та будувати системи комп’ютерного зору, зокрема, для детекції, класифікації, сегментації зображень, трекінгу, класифікації та розпізнавання відеоряду. Знання основних методів та засобів оброблення зображень. Спроможність використання відповідного програмного забезпечення та мов програмування, знання необхідних математичних основ, алгоритмів та структур даних, що використовуються при аналізі даних та інших задачах машинного навчання та штучного інтелекту.

Керівник – Крюкова Галина Віталіївна, доцент, кандидат фізико-математичних наук

Рекомендовано спеціальностям
Прикладна математика
12 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
12 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС