Інженерія вбудованих систем

Факультет інформатики

Сертифікатна програма спрямована на вивчення технічних (апаратних) засобів, системного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення, а також їх компонентів, що використовуються при побудові вбудованих систем. Вбудована система – спеціалізована комп’ютерна система або обчислювальний пристрій, призначений для виконання обмеженої кількості функцій, часто з обмеженнями реального часу. Студенти сертифікатної програми навчаться адаптувати та розроблювати програмні застосунки для вбудованих пристроїв. Сертифікатна програма поєднує теоретичні знання з великою кількістю практичних робіт, які дозволять студентам отримати навички розробки програмних застосунків під різні апаратні платформи та базові знання з електроніки та схематотехніки.

Програма складається з п’яти курсів, а саме: Електроніка та цифрова електроніка, Методи та засоби обробки інформації, Багатозадачне та паралельне програмування, Схематотехніка, Програмування мікроконтролерів та операційні системи реального часу.

Програма виконується спільно з компанією GlobalLogic

Керівник – Ярослав Іванович Вознюк, завідувач лабораторії інформатики факультету інформатики

Рекомендовано спеціальностям
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
19 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
19 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС