Вебдизайн

Факультет інформатики

Сертифікатна програма спрямована на вивчення не лише теоретичних та прикладних аспектів галузі вебдизайну, а й включає елементи дизайну взаємодії, інтернет-маркетингу, основ вебпрограмування. Сертифікатна програма поєднує теоретичні знання з великою кількістю практичних робіт, які дозволять студентам отримати відповідні навички. Програма складається з чотирьох курсів, а саме: Основи вебтехнологій, Розробка користувальницького інтерфейсу (UI/UX), Дизайн вебінтерфейсів, Пошукова оптимізація Вебзастосунків.

Керівник – Андрій Олександрович Афонін, заступник декана, доцент кафедри мультимедійних систем, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Рекомендовано спеціальностям
Прикладна математика
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
14 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
14 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС