Основи інформаційної безпеки

Факультет інформатики

Сертифікатна програма спрямована на вивчення засобів та підходів, що використовуються при перевірці програмних рішень та цільових систем на предмет виявлення вразливостей. Представлено широкий спектр підходів до виявлення й подальшої експлуатації вразливостей. Незважаючи на різнорідність цільових систем, в даній галузі існують різні підходи до тестування та виявлення вразливостей програмного забезпечення, а також для перевірки вразливостей цільових систем. Слухачі даної сертифікатної програми познайомляться зі збором інформації, пошуком та виявленням вразливостей як вебзастосунків, так і прикладних застосунків, виявлення сторонніх рішень у цільовій системі, перевірки мережі на вразливості.

Сертифікатна програма поєднує теоретичні знання з великою кількістю практичних робіт які дозволять студентам отримати навички пошуку так виявлення векторів експлуатації вразливостей як в програмних рішеннях, так і в цільових системах.

Програма складається з п’яти курсів, а саме: Методи та засоби збору чутливої інформації, Інформаційна безпека вебзастосунків, Низькорівневі вразливості програмного забезпечення, Інформаційна безпека мереж, Інформаційна безпека цільових систем. 

Керівник – Бабич Трохим Анатолійович, асистент кафедри інформатики

Рекомендовано спеціальностям
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
15 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
15 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС