Програмування під iOS

Факультет інформатики

Сертифікатна програма спрямована на вивчення засобів та підходів, що використовуються для створення мобільних додатків на базі операційної системи iOS. Особливість розробки додатків для мобільних пристроїв полягає, в першу чергу, в обмеженості ресурсів (інтернет-трафіку, заряду акумулятора, обчислювальних потужностей тощо), що формує особливі виклики перед мобільним розробником. Незважаючи на обмежений інструментарій, зумовлений обмеженнями операційної системи, в даній галузі існують різні підходи до розробки програмного забезпечення, знайомство з якими є корисним не лише в контексті мобільної розробки. Слухачі даної сертифікатної програми познайомляться з мовою програмування Swift, а також методами розробки, що поєднують в собі об’єктно-орієнтовану, протокольно-орієнтовану, функціональну парадигми програмування.

Сертифікатна програма поєднує теоретичні знання з великою кількістю практичних робіт які дозволять студентам отримати навички розробки програмних застосувань для мобільних пристроїв на базі iOS та базові навички роботи в умовах обмежених ресурсів.

Програма складається з шести курсів, а саме: Мова програмування Swift, Розробка iOS додатків, Вибрані фреймворки для iOS, Реактивне програмування в iOS, Машинне навчання та доповнена реальність на мобільних пристроях на базі iOS, Робота в середовищі Apple. 

Керівник – Франків Олександр Олександрович, асистент кафедри інформатики

Рекомендовано спеціальностям
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
17 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
17 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС