Розробка клієнт-серверних веб-застосунків мовою JavaScript

Факультет інформатики

Дана сертифікатна програма покликана надати студенту розуміння повного циклу розробки вебсайтів включно із клієнтськими та серверними частинами застосунків. Вебзастосунки можуть використовуватись як публічні вебсайти для широкої аудиторії, корпоративні портали та вебінтерфейси для хмарних сервісів або пристроїв у IoT.

Сертифікатна програма поєднує теоретичні знання та практичні завдання для набуття навичок розробки простих вебсайтів та вузькоспеціалізованих вебсервісів.

Програма складається з чотирьох курсів, а саме: Основи вебтехнологій, Інструменти та принципи веброзробки, Backend-розробка на базі NodeJS, Розробка Frontend-додатків на JavaScript.

Керівник – Олецький Олексій Віталійович, доцент кафедри мультимедійних систем, доцент

Рекомендовано спеціальностям
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
13 кред.
мінімальний обсяг у кредитах ЄКТС
13 кред.
максимальний обсяг у кредитах ЄКТС